Beretninger fra udgravninger ved Ålyst i Klemensker Sogn

Udgravningger ved Ålyst fra 1999-2004

Beretning 1999

Beretning 2000

Beretning 2001

Beretning 2002 - forår

Beretning 2002 - efterår

Beretning 2003

Beretning 2004