CROWDFOUNDING til forundersøgelser på Sorte Muld

Danmarks arkæologiske guldgrube ”Soltemplet ved Sorte Muld” har brug for din hjælp

Bornholms Museum rejser penge til en georadar-undersøgelse af Sorte Muld
Hvad gemmer sig under jorden i Sorte Muld ved Svaneke?

Link til indsamlingen

Et af Danmarks mindste, men måske også pt. vigtigste, museer, Bornholms Museum, har fået et tilbud fra en international forskergruppe om at undersøge et område kaldet Sorte Muld for værkstedsområder, forsvarsanlæg og anløbspladser – måske endda en kongelig gravhøj!
Ved hjælp af en såkaldt georadar kan det internationale hold scanne et ca. 6 hektar stort område på kun fire dage. På Sorte Muld er langt større mindst 100 hektar. På den centrale del der nu ønskes opmålt findes helt op til 1 meter tykke fundlag, og for at opnå detaljerede 3D-billeder for hver 10 cm dybde genererer målingerne meget store datamængder. Det er denne proces, der er særligt tidskrævende og kostbar, som Bornholms Museum netop nu har mulighed for at få hjælp til.
Det internationale forskerhold fra Wien har planer om også at måle på Fyn, og ved at fortsætte til Bornholm er der opstået denne unikke - og billige - mulighed for at få udført undersøgelserne.

”Initiativet fra vores østrigske venner fra Ludwig Bolzmanns Instituttet i Wien vil give os et billede af, hvad der gemmer sig under jorden på en del af det store Sorte Muld-område. Ved så stor en bebyggelse forventes der at være tusindvis af grave. Måske finder vi endda en hidtil ukendt kongelig gravhøj?”
                 - Chefarkæolog Finn Ole Sonne Nielsen


Støt op om nye opdagelser.
Helt konkret spørger vi fra Bornholms Museum nu danskerne om hjælp. Vi skal bruge 90.675 DKK til at dække udgifterne i forbindelse med georadar undersøgelser af Sorte Muld. Ved at støtte projektet hjælper du os med at gøre nye opdagelser - og så modtager du naturligvis også en belønning.
Georadar-scanninger er blevet et nyt og meget værdifuldt værktøj for arkæologerne, som derved får kendskab til fortidens spor og kan målrette arkæologiske undersøgelser, så den nødvendige viden sikres, inden dyrkning og andet jordarbejde fjerner sporene.
Hvad forventer vi at finde?
Sorte Muld har i flere hundrede år givet arkæologer ny information om, hvordan livet var i området i jernalderen. Der er fundet 2.750 guldgubber (små, ultratynde guldstykker med billeder af dyr, mænd og kvinder) og mere end 20.000 andre fund, b.la. romerske glas, importerede glasperler, våbenudstyr m.m.
Erfaringer fra Uppåkra ved Lund i Sverige viser, at der i tilknytning til templet dér findes op mod 50 meter lange haller, hvor lokale konger har resideret. Lignende haller finder vi måske med den nye georadarteknik.
Vores ambition er, at så stor en del som muligt af det enestående område omkring Sorte Muld kan blive undersøgt, nu hvor muligheden foreligger. Vi håber, at du har lyst til at hjælpe os med at udforske hele Sorte Muld-området ved hjælp af den nyeste georadarteknik. Selv mindre beløb vil kunne bidrage dertil. Hvis vores målsætning om at indsamle de 90.675 kr. lykkes, vil overskydende midler indgå i en pulje til nye målinger i efteråret 2019 eller 2020.

Link til indsamlingen
Har du spørgsmål, kan du stille dem i forummet eller kontakte os på fon@bornholmsmuseer.dk . Du kan også læse meget mere om Bornholms Museum på vores hjemmeside og Facebook.


Tusind tak for din støtte!