Fra Dansk Folkemindesamling

Bornholmere fortæller om deres liv

Dansk Folkemindesamling

Dansk Folkemindesamling blev oprettet i 1904, som en underafdeling af Det Kongelige Bibliotek. Formålet var at indsamle, forske og formidle danskernes folkeminder og folkemusik. Der er især tale om landbefolkningens beretninger optegnet af københavnske såvel som lokale indsamlere. I 1917 blev Dansk Folkemindesamling en selvstændig statsinstitution.

På Bornholm blev de fleste fortællinger indsamlet i begyndelsen af 1900-tallet. Der er tale om mundtlige beretninger nedskrevet af indsamlere. De handler om hverdag og fest i tiden  fra ca. 1800-1920. Det er erindringer om forældres og bedsteforældres fortællinger overleveret mundtligt eller skriftligt, breve, afskrifter fra tidligere beskrivelser og tegninger til forklaring.

Vi vil her på siden løbende ægge eksempler på nogle af disse optegnelser ud.

 

Begrebet "Folkeminde"

Begrebet folkeminde opstod i 1800-tallet og beskriver de fortællinger, som folket mindes, altså erindringer, livsopfattelser, traditioner, sang, musik og andet fra befolkningens liv. 

Allerede i slutningen af 1800-tallet var Evald Tang Kristensen forgangsmand. Han vandrede den jyske hede tynd for at indsamle de gamles historier inden de forsvandt. Hans hovedinteresse var at redde den sidste folkedigtning. Heden var under forandring til moderne landbrug og det var åbenlyst, at de gamle hedeboeres liv var ved at forandre sig. Så Evald Tang Kristensen viede resten af sit liv til indsamlingen af folkeminder.