Omverdenen

Forholdet til omverdenen var vigtigt både på internationalt og lokalt plan. Det var vigtigt, at virksomheden kunne eksistere på lige fod med sine naboer.

  • DPP 20028
  • F9 17

Afskibning

Den moderne transportbåndsbro betød, at transporten fra stenbrud til fartøj blev nem og hurtig. Skibene sejlede langs kysten til Vang, hvor en medarbejder fra bruddet steg ombord, og sejlede skibet på plads ved broen. 

Når skibet lå korrekt blev den yderste del af broen svunget ud over lastrummet, og man begyndte at laste. Det hele blev styret fra det lille førerhus yderst på broen.

Skærverne blev derefter sejlet til Vesttyskland for at indgå i forskellige anlægsarbejder. Den korte afstand til Vesttyskland var en af fordelene for Vang Granit, da det gav lave fragtomkostninger.

Desuden kunne en del vesttyske havne kun modtage skibe af samme størrelse som Vang kunne laste. Det gav bruddet en fordel i forhold til svenske og norske skibe, som kunne laste betydeligt mere. 

Desværre var broen kun brugbar i roligt vejr, da konstruktionen krævede at skibene lå meget stille i vandet. Hvis vejret gjorde det umuligt at laste, ventede skibene i Rønne eller Hasle havn i et par dage.

Den bornholmske vestkyst er ofte plaget af hårdt vejr og storme i vinterhalvåret, og det begrænsede broens anvendelighed en del. Det var en optimistisk millioninvestering, som aldrig kom til at fungere helt optimalt.

Da Vang Granit A/S lukkede i 1975, blev broen solgt og endte i Oslofjorden i Norge. 

 

De lokale

Forholdet mellem granitbruddet og de lokale var ikke helt uproblematisk. De mange arbejdsprocesser medførte en del larm og støv, som generede naboerne. Det førte til en del kontroverser gennem tiden. Før klagerne fik store konsekvenser for virksomheden, måtte den lukke pga. dårlige regnskaber.

Det hændte, at der efter en storsprængning faldt mindre granitstykker ned i haver eller smadrede vinduer. Stenstøvet sig som et fint lag på træer og planter. Inde i folks huse kunne man også fornemme det fine støv. Desuden var larmen fra produktionen en fast del af lydbilledet fra morgen til aften.

Vang Granit A/S forsøgte at minimere skader og gener, men skulle stadig kunne drive virksomhed. Man anskaffede et støvsugningsanlæg og vandsprøjter, der skulle mindske støvgenerne. 

Larmen fra sprængningerne var ikke voldsom. Til gengæld var den vedvarende. Støjen blev målt til 55-60 decibel, og er det samme som niveauet på en almindelig samtale.

Ingeniør og nabo Poul Herløw, som boede mindre end 100 m fra bruddet førte dagbog over bruddets aktiviteter, og noterede i 1972:

 

14/4  kl. 16.15 stor sprængning - faretruende

21/4  voldsom sprængning - oliefyr ude af funktion

18/5  14-15 og 15.25 sprængninger uden varsel

(...)

23/6  stor sprængning, snavs fra lofter og væg revnet

26/7  stor sprængning kl 16, kraftige rystelser, stor støvsky - billeder

        falder ned

31/8  kl. ? store sprængninger på sydskråningen, to klippestykker 2,7             og 2,6 m fra huset

 

 

 

 

 

Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet