Kulturen

At arbejde i Vang-bruddet, var godt og hårdt. Man var ude i al slags vejr på alle tider af døgnet og alle tider af året.

  • IMG 9353
  • IMG 0484

Arbejdet

Det kunne være barske forhold man arbejdede under i granitbruddet, men arbejdspladsen var god, lønnen fin og kollegerne rare. Her arbejdede både ingeniører, håndværkere og ufaglærte sammen.

En tæt støvsky hang tit over bruddet, og markerede præcis, hvor industrien holdt til. Ind imellem sprøjtede man vand ud i produktionsområdet for at holde på støvet. Ulempen var dog, at det meget fine stenstøv blev særligt skadeligt for maskinerne, når det blev blandet med vand. Man foretrak derfor ofte støvet.

De mange maskiner i skærveanlægget krævede konstant veligeholdelse. Det hårde arbejde sled på overflader og mekanik, og det fine støv lagde sig alle steder og gav problemer. 

På trods af de store mængder støv gik meget få med masker. Det var ikke en del af arbejdskulturen. Når man fik fri gik man i bad og vaskede de store mængder skidt og stenstøv af, som havde sat sig i hud og hår.

Når et skib anløb, var alle mand på pletten og klar. Det gjaldt om at laste hurtigst muligt, uanset om det var nat eller weekend. 

 

Kollegial opmærksomhed

Det var ikke ufarligt at arbejde i granitbruddet, og mindre skader var almindelige. Man skulle hele tiden være opmærksom. En dag bakkede en chauffør i en lastbil for tæt på kanten af bruddet, og røg ud over. Heldigvis balancerede bilen på højkant og svajede. En gravko kom ham hurtigt til hjælp, og førte skovlen hen til bildøren, så chaufføren kunne kravle ud. Hvis bilen var væltet, ville han være omkommet. 

 

Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet