Det fysiske rum

Stenbruddet nær Vang ligger i det naturskønne område Ringebakkerne og er omkranset af en smuk, vild natur og en betagende klippekyst.

  • 02 01 Hullet

Et ændret område

I dag vidner store ar i landskabet om den massive stenindustri, som har fungeret i Ringebakkerne. Granitbrydningen har for altid forandret området. De stejle klippevægge og enorme huller, som industien har efterladt, vil aldrig forsvinde.

For at få plads til de enorme siloer, måtte man sprænge en del af den nordlige klippe væk. Klippen blev senere anvendt i produktionen. I bruddet overfor kælderen kan man stadig se rester af det niveau, hvor siloerne stod.

Det er svært at forestille sig den livlige aktivitet, som har præget dagligdagen i bruddet under skærveproduktionen. Lyden af regelmæssige sprængninger og skurrende stenknusere er nu historie.

De store maskiner og mange bygninger, som var en central del af bruddets produktion, er væk nu. Kun få elementer står tilbage og vidner om områdets industrielle periode.

 

 

 

Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet