Det fysiske rum

I forbindelse med leverancerne af vandbygningssten til Tyskland og Storebæltsforbindelsen, skete store ændringer i naturen omkring Vang-bruddet.

  • Superfos 16 1993
  • Granit AS 7 4 2 1986

Området ændrer sig igen

Da Vang Granit lukkede ned for skærveproduktionen i 1975, var store dele af klipperne stadig intakte. De enorme mængder granit, som siden blev fragtet til anlægsarbejdet i Storebælt, har ændret landskabet markant. 

Tværdalen, der ligger syd for Vang, blev kraftigt udvidet og ændret under skærveproduktionen. Da man begyndte at producere vandbygningssten, blev den næsten sprængt helt væk. I dag er det meget svært at se, at bruddet engang var en sprækkedal.

De enorme huller i landskabet, slugten og pieren er monumenter over 80'erne og 90'ernes storproduktion af granitblokke. Produktionen mangedobledes i denne periode, og i 1995 udsprængte man i alt 265.000 m3 granit. Det svarer til ca. 750.000 tons, eller det samme som 75.000 almindelige busser.

Fremstillingen af vandbygningssten stillede mindre krav til anlæg og materiel end skærveproduktionen. Det krævede kun ganske få typer maskiner - primært køretøjer. Vognparken bestod af både gummigeder, gravkøer, borevogne, dumpere og lastbiler.  

Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet