Blomstringen 1980-97

I 1978 købte Hasle Granit A/S bruddet i Vang. Der skulle produceres vandbygningssten til vesttyske kystsikringer, og til det store anlægsarbejde med Storebæltsforbindelsen.

  • 02 02 Hullet

Ny produktion

Det nye ejerskab indvarslede en ny periode for områdets stenindustri. Perioden var granitindustriens blomstringstid. Der var gang i produktionen af både vandbygningssten og skærver, og man leverede til både ind- og udland.

Der skete mærkbare ændringer i Vang-bruddet, da man omlagde til brydning af vandbygningssten. Vandbygningssten er store, kubiske blokke, der hver især vejer 6-8 tons. De blev sprængt ud til den korrekte størrelse flere gange dagligt. Den hydrauliske grab, som i dag står på parkeringspladsen i bruddet, læssede lastbilerne med de tunge granitblokke.

En ny udskibningspier stod klar ud for bruddet i 1987. Pieren blev bygget ovenpå den gamle mole og tromlerne fra transportbåndsbroen. Fremover kunne den modtage såvel skibe som lastepramme. Det var vigtigt at sikre stabile leverancer til den store ordre til Storebælt.

Produktionen af skærver begyndte i 1992 i det nærliggende Almeløkke-brud. Det nye anlæg producerede store mængder materiale til betonfabrikker i Tyskland og til Storebælt.

I begyndelsen af 1990'erne blev en læmole tilføjet og vanddybden øget. Det skulle sikre roligere udskibningsforhold, og give plads til større skibe. Ikke mindst i forhold til ordren til Storebæltsforbindelsen. Vang-bruddet leverede granit til Storebælt fra 1993-97.

Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Læmolen
Skopi C25014012412040
Vandbygningssten
Pier3