Produktionen

Efter afgørelsen i Ringebakkesagen faldt i 1997, blev det vanskeligt at drive en rentabel virksomhed. Langsomt blev granitbrydningen ved Vang afviklet.

  • F9 3
  • Superfos 14 7 12 1991
  • Superfos 2 1991

Almeløkken

Forud for lukningen af bruddene var gået flere års intenst arbejde i Almeløkken. Det mindre brud mod syd var centralt i granitindustriens sidste aktive periode i Ringebakkerne. 

I 1992 købte NCC et nyt knuseri til 97 mio. kroner. Det blev sat op i Almeløkken, og skulle producere skærver til Storebælt og det tyske marked. Det blev boltet dybt ind i klippevæggen, så de store rystelser fra fremstillingen ikke skulle rive det løs. Bagvæggen fra knuseriet kan stadig ses i bruddet.

De enorme skærvebunker i bruddet var resultatet af klippeknuserens arbejde: 900.000 tons granitskærver på et enkelt år. Det var ca. 4-600 tons i timen. 

I 1994 fik man tilladelse til at opføre et nyt sigte og kubisatoranlæg, som ville gøre skærverne mere kubiske. Det ville gøre dem bedre egnede til betonproduktion. I alt blev der investeret omkring 50 millioner i skærveanlægget og nye, store dumpere i 1990'erne. Det blev solgt for 5 mio. efter lukningen.

Almeløkken blev i 2006 omdannet til rekreativt område med naturen i skarp kontrast til industrien.

 

Udfordringerne

I begyndelsen af den nye produktionsperiode kunne de tyske havne man eksporterede til, kun modtage skibe af samme størrelse som pieren ved Vang. De blev dog efterhånden udbygget og tilpasset de enorme norske og svenske fragtskibe på ca. 30.000 tons. 

De nye havneforhold i Tyskland gjorde det vanskeligt for virksomheden at konkurrere på trods af, at Bornholm ligger tættere på den tyske kyst. Samtidig betød afgørelsen i fredningssagen, at det var ulovligt at arbejde i bruddet efter kl. 20. Begrænsningerne gjorde det umuligt at skabe overskud.

Det blev dermed markedssituationen og naturbeskyttelsen, der markerede den endelige afslutning på graniteventyret ved Vang.

Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet