Omverdenen

Vang-bruddet er et enestående naturområde. Det stejle terræn falder 100 meter fra P-pladsen, der ligger 300 m fra kysten.

En ny attraktion

"Nyt liv i Vang granitbrud" er et projekt, der skal skabe en ny, fascinerende attraktion for såvel lokale som turister. Omdannelsen sker i samarbejde mellem Bornholms regionskommune, Realdania, NCC Roads A/S og Friluftsrådet. 

Det er en del af et projekt, som skal skabe dynamik, tiltrække turister og skabe flere arbejdspladser i området. Særligt indenfor sport og fritidsudfoldelser er der basis for fortsat udvikling. 

Bruddets karakter indbyder til mange forskellige former for brug, og både cyklister, klatrere og kajakroere har mulighed for at få fantatsiske oplevelser nær Vang. Området tilhører ikke længere industrien, men rekreationen.

Ringebakkesagen, som endte med at blokere for industriens virke, bliver på sin vis fremmende for nye former for arbejdspladser. Omvendt har industrien skabt et nyt, spændende område på trods af sin naturødelæggende karakter.

Vang granitbrud er et unikt landskab, som ikke kan genfindes nogen steder i Danmark. Det dramatiske samspil mellem industri og natur har skabt et både natur- og historisk interessant område.

 

 

 

Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet