Det fysiske rum

Omdannelsen af Vang-bruddet fra øde industriområde til rekreativt, industrihistorisk monument bliver færdigt i 2014.

  • Illustration Naturrum

Et rekreativt område

Stenbruddet er gået fra at være et industrielt centrum til at danne rammerne om et nyt og specielt naturområde. I dag er der mulighed for at nyde roen og det spektakulære landskab, som stenbrydningen har skabt. 

Den smukke natur, som mange ønskede at bevare, er blevet endnu mere dramatisk som følge af granitbrydningen. Området bruges nu til en lang række forskellige fritidsaktiviteter. Både klatrere, cyklister og kajakroere bliver præsenteret for helt unikke oplevelser i og omkring bruddet. Afmærkede mountainbike-ruter og gangstier vil lede besøgende rundt i området, og ved P-pladsen bliver der opsat plancher, der infomerer om Ringebakkernes specielle geologi og natur.

I løbet af 2014 vil den gamle transportkælder blive omdannet til et kulturrum, der formidler områdets industrihistorie. Der vil blive lavet en bålplads og blive mulighed for overnatning.  

Ud fra kælderen vil en platform blive bygget, så man kan nyde udsigten over Østersøen fra et af de få levn fra industriens periode.  

I bruddet findes også Peter Bonnéns kunstneriske bro, der spænder over slugten. Den blev sat op i 2002 i forbindelse med DGI Landsstævnet på Bornholm. Fra broen er der en fantastisk udsigt over Østersøen og Hammershus.

 

 

Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet