Søfart på Bornholm

Søfart på Bornholm

  • Sofart 2stor
  • Sofart 11stor
  • Sofart 6stor

Omgivet af hav var og er Bornholm afhængig af skibsfart. I dag ankommer stort set alle varer til Bornholm stadig med skib. Men med færre og større skibe. For 100-200 år siden emmede havnene af liv. Det var her de besøgende, det nye og de forunderlige ting fra verdenshavene ankom. Det var også her, man så, at øens liv gik "i stå", når havet var i oprør eller krige rasede. Da freden havde sænket sig efter Store nordiske Krig 1700-1712, kom der for alvor gang i landbruget, industrien, handlen og skibsfarten på Bornholm. Det betød øget velfærd på øen.
Skipperne tog bornholmske varer med ud i verden. Fra landbruget mejeriprodukter bl.a. smør, huder, korn og gårdkonernes vævede stoffer. Håndværksmestrene producerede keramik af god bornholmsk ler og bornholmerure.
Der blev også handlet med bornholmske råvarer f.eks. kridtpibeler, kaolin (porcelænsler), sandsten fra Nexø/Balka og kul fra Hasle. Eksport af granit kom først for alvor i gang i 1800-tallet. Da blev det teknisk muligt at bryde granitten i større mængder. Der var også forsøg med glasværk i Hasle, men det var ingen succes.

Rønne, Nexø og Svaneke var de vigtigste havne. Her så man den øgede velstand. Skippere og købmænd byggede store bygårde og gav arbejde til bl.a. håndværkere og andre folk i byen og fra landet. Mange bornholmske skibe sejlede også på langfart især til Det nordlige Ishav. Sælfangst eller på bornholmsk "robbefangst" foregik indtil midten af 1800-tallet. Af sælerne udvandt man tran til olielamper. Da man fandt amerikansk stenolie (petroleum) blev tranproduktionen for dyr. I stedet begyndte bornholmske skibe at fragte varer især kryolit (råstof fra Sydgrønland). Denne form for sejlads bliver derfor kaldt kryolitfarten. En del tuskhandel, det vil sige byttehandel, deltog skibene også i.

Da der i 1866 blev indsat dampskibe i fast rutefart mellem Bornholm og København, var det for alvor slut med selvforsyningen på Bornholm. Mennesker og varer blev nu "udvekslet" regelmæssigt. Nye impulser kom hurtigere til øen, det betød nye tider for øen.