Trinmål/Historie

Granitbrydningen på Bornholm kan bruges som en del af

 • industrialiseringen af Danmark
 • socialhistorie
 • lokalhistorie/samfund
 • samspillet mellem lokale, nationale og internationale forhold
 • kilder, historiske problemstillinger/diskussioner


Trinmål 3.-4. kl.: (i emneord trinmål - stenindustrien)

 • Slægts/fælleskaber – svensk indvandring, arbejdsfælleskaber
 • Spor fra fortiden i lokalområdet – stenbrud, Hammerhavn mfl. (se gps-punkter).
 • Materielle vilkår og hverdagsliv – stenhuggerliv og familieliv.
 • Historiske fortællinger - arbejdererindringer.
 • Tidsfrise.

 

Trinmål 5.-6. kl.: (i emneord trinmål - stenindustrien)

 • Udenlandsk indflydelse på udviklingen i Danmark erhvervsmæssigt/kulturelt – tysk/svensk/italiensk påvirkning på udviklingen af stenindustrien/lokalsamfundet.
 • Samspil mellem enkelte/grupper og det nationale – fredningstanken om Hammerknuden.
 • Samspillet mellem dansk og udenlandsk historie – stenindustrien kapital, arbejdskraft, afsætning er samspil dansk – udenlandsk.
 • Placerer betegnelser/kronologi – stenindustrien/industrialisering i forhold til begivenheder før – efter.
 • Historiske problemstillinger/forskellige fortolkninger – stenindustrien forskelle til landbosamfund, udvikling af/betydning for lokalsamfundet (positiv/negativ).
 • Formulere/skabe historiske fortællinger/scenearier – stenindustri rig på historier, modsætninger/konflikter.

 

Trinmål 7.-9. kl.: (i emneord trinmål - stenindustrien)

 • Perioders værdier/holdninger sammeholdt med afgørende begivenheder/samfundsforandringer – hvorledes stenindustrien ændrede lokalsamfundet fysisk, socialt og mentalt.
 • Ind-/udvandring – tysk, svensk og italiensk indvandring på Bornholm/stenindustrien.
 • Livsbetingelser – sammenligning landarbejdere/sæsonarbejdere, stenhuggere og i dag.
 • Historisk udvikling – stenindustrien, industrialisering, modernisering (herunder infrastruktur. Sten= vejbelægning).
 • Historiske problemstillinger/løsninger – arbejdsforhold, natur kontra industri mm.
Graniteventyret Hammaren på Google Play
Granieventyr Googleplay
Hent Graniteventyret Hammeren og Vang som App på Google Play
Graniteventyret på Google Play
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Formidling kulturspor
På Hammerhavn er til udsmykning af multihuset lavet 6 info-plancher om:

- Hammeren

- Hammersøen

- Kort over påtænkt flådehavn fra år 1737

- Hammerværket

- Hammerhavnen

- Moseløkken

Se disse her!