Til læreren

Her på siderne finder du info, materialer og ideer til undervisningen.

Graniteventyret omfatter primært stenbruddet v. Hammerknuden men også delvis bruddet i Vang og Moseløkken.

Her på siderne finder du information om stenindustrien på Nordbornholm.
Vi har delt informationerne op i

 • Det fysiske rum (bygninger/steder mm.)
 • Produktionen (produkter, organisering af arbejdet,
  teknologisk udvikling, fag/håndværk)
 • Kulturen (arbejdsliv, konflikter, sociale liv mm.)
 • Omverdenen (kommunen/byen, internationale relationer mm.)

Der er derfor mulighed for at arbejde med mange forskellige temaer.

Emnet giver mulighed for brug af:

 • Kildetyper – billeder, skriftlige dokumenter, erindringer
 • Konkrete historiske steder – stenbrud, Hammerhavnen/Allingehavn/Vang Havn,
  byer (Allinge/Sandvig/Vang)
 • Informationssteder – Bornholms Museum, Allinge-Sandvig Borgerforening, Bornholms Ø-Arkiv, Moseløkken Stenbrud, biblioteket, Rigsarkivet, Arbejderbevægelses Arkiv mfl.
Graniteventyret Hammaren på Google Play
Granieventyr Googleplay
Hent Graniteventyret Hammeren og Vang som App på Google Play
Graniteventyret på Google Play
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Formidling kulturspor
På Hammerhavn er til udsmykning af multihuset lavet 6 info-plancher om:

- Hammeren

- Hammersøen

- Kort over påtænkt flådehavn fra år 1737

- Hammerværket

- Hammerhavnen

- Moseløkken

Se disse her!