Materialer mm.

Oversigt over arkivmaterialer og litteratur

Arkiver:
Bornholms Museum
Skt. Mortensgade 29
Rønne

F9b / BM 64 / Hammerens Granitværk (5 kasser og journalbøger), materialet er ikke gennemgående, men vi har bl.a.:

Lønningslister fra 1897/98, 1920/21 og 1922/23
En Inventarliste fra Okt. 1920
Skibslister og lønspecifikationer
Tekniske tegninger til forskellige opgaver
Priskuranter
Kolonnebøger osv.
Manualer til maskiner og værktøj

BM 64 enkelte stenhugger, to kasser med materiale og erindringer fra enkelte stenhugger.

F9b / BM 37 /Vang stenhuggerier materialet er meget omfangsrig, kasser og kolonnebøger, vi har bl.a.:

Indkommende korrespondance, som oplyser mange af de daglige problemer i fabriksdriften Arbejdernes kontrabøger
Tekniske tegninger til forskellige opgaver
Lønningslister osv.

F9b / BM 1465 / Stenhugger fagforening i Allinge
F9b / BM 783 /
Stenhuggerens sygekasse
F9b / BM 717 x 3 /
Allinge Stenhuggerforbund 1896 -1900
F9b / BM 717 x 4 /
Hammersholm Granitværk
C1 / BM 2587x1 og 2
Optagelser fra svensk radio 1996.
Om svensk indvandring på Bornholm på bånd 2.
C1 / BM / 2172x1
Information om svensk stenhugger/missionær

Bornholms Museums billedarkiv:
Bornholms Museum har en meget stor samling af billeder fra Hammerværket, Hammerhavnen og stenbruddene på Bornholm generelt.

Bornholms Museums postkortarkiv:
Diverse fotopostkort.
----------------------------------------------

Bornholms Ø-Arkiv
Pingels Alle 1
Rønne

1982 -18 Hammerhavns arkiv, 12 kasser og meget omfattende.
Denne sag omfatter alt hvad der berører Hammerhavn, her findes bl.a. årsberetninger, skibsfartsjournaler, en overtagelsesliste af firmaet Møller& Handberg fra 1929, en ”reklamebog” om Hammerens Granitværk og protokoller om arbejderboligerne Humledalshus, Funktionærbolig og Sandlinjen (1918 – 1923)

1984 – 07 Moseløkken protokoller
1990 – 09
Forenede Granitbrud, indeholder hoved- og kassebøger, også Allinge
1990 – 31
Protokoller Arbejdsløshedkasse
1990 – 37
Amtmann Valløe, sag 14 til 23 indeholder materiale til Hammerknuden, tourismus og fredningsforsøget 1913
1996 – 38
Fagforening, en kasse, der indeholder materiale om Stenhuggernes Fagforening og Kløver og Brostenshuggerens Fagforening, det meste belyser dog Rønne; i kassen ligger der tre gamle billeder/postkort med stenhugger som motiv.
1996 – 49
Inventarliste Bornholms Granitværk 1914
2009 – 17
Jenny Ipsen, bl.a. granitbrydning
----------------------------------------------

Allinge-Sandvig Byforening
Foreningen er i besiddelse af flere mapper fra Mona Meyer, som har beskæftiget sig meget grundigt med Bornholms Granitværk og Hammerens Granitværk, her findes utallige værdifulde kopier fra mange arkiver.

Rigsarkivet
Ang. den tyske kanonstilling ved Dueodde: Rigsarkivet: Udenrigsministeriet, j.nr. 84.F.12 - Militære anlæg på Bornholm.

Arbejderbevægelsens Arkiv
Arkivmateriale fra Dansk Stenindustriarbejderforbund: Fagblade, regnskaber, protokoller, beretninger mm.
----------------------------------------------

Litteratur/publikationer:

Bornholmernes Land – øen i øst. Bd. II. 1944.Bogen om Bornholm. 1957.

Poul Ellehøj: Hårdt Arbejde. Granitbrydning på Bornholm – fra håndværk til industri. I: Under overfladen. De bornholmske råstofindustriers historie. Bornholms Museum 2007. s.172.

Poul Ellehøj: Hårdt som Sten. Moseløkken arbejdende Stenbrudsmuseum. 2. oplag. 1991.

Werner Hansen: De holdt fanen højt. Arbejdernes Fællesorganisation på Bornholm gennem 90 år. Rønne 1988.

Heiko Henkel: Erwerbsstruktur und sozialer Wandel in der Stadt Allinge auf Bornholm und in ihrem Umland, 1850 und 1901(Bornholms Ø-arkiv: 08.45)

Niels Holger Larsen: Bornholms Industrihistorie 250 år. Fra drømme, virkelyst og storhedstider til nedgang, afvikling og forfald – eller om omlægning og udvikling. Bornholms Museum. 2005

Niels Holger Larsen: Industri med Historie. I: Under overfladen. De bornholmske råstofindustriers historie. Bornholms Museum 2007. s.24.

Chr. Stub-Jørgensen: Hammeren. Vandringer i fortid og nutid. Gornitzkas Forlag/Allinge, 2.oplag 1983.

Chr. Egon Sørensen, Ole Andersen og Niels Christian Pihl. Tyske og russiske aktiviteter på Bornholm under 2. Verdenskrig. Bornholms Tidendens Forlag. 2003.

Richard Willerslev: Den glemte indvandring. Den svenske indvandring til Danmark 1850-1914. 1983. (se også: Bornholmske Samlinger II. rk., 17.bind, 1984.)
----------------------------------------------

Arbejdererindringer/erindringer mm.:
Stenhugger Godtfred Sellberg, Gudhjem, 1881 – 1959. I: ”Jeg har arbejdet i hele min Livstid”, Industri-, Håndværker- og Arbejdererindringer ca. 1880 – 1950, Bornholmsk historiske Samfund 2007, s.53.

Arbejdererindring af Georg Christensen. I: Erik Aalbæk Jensen. Livet på Øerne. Bornholmerne og folk i Storstrømmen. Gyldendal 1981, s.195.

Asta Nicolaisen: Pigen fra øen. 1998.

Oversigt over de forløbne 50 aar: 1897 - 1947 / Dansk Stenindustriarbejder-Forbund. 1947.
----------------------------------------------

Bornholmske Samlinger
H.P. Jensen: Granitindustriens udvikling på Bornholm. II. rk. 18.bind, 1985.

Anne Dyhr: De svenske stenhuggere på Nordbornholm 1860 – 1921. Studier i den bornholmske stenindustris historie. IV rk., 4. bind, 2010.

Bornholmske Samlinger. II. rk., 9. Bind. 1976. Her findes information om Anden Verdenskrig og stenbrydning.
----------------------------------------------

Jul på Bornholm
Allinge for 60 Aar siden: Optegnelser fra min barndom, i: JpB 1944 og 1946-49.
A.A. Seidenfaden: Erindringer fra Bornholm 1908 – 1919, JpB 1954.
Christian Stub-Jørgensen: Badeliv i Allinge, JpB (?)

Diverse:
Betænkning vedrørende Hammerknuden. Statsministeriet, betænkning nr. 200. 1958.

Graniteventyret Hammaren på Google Play
Granieventyr Googleplay
Hent Graniteventyret Hammeren og Vang som App på Google Play
Graniteventyret på Google Play
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Formidling kulturspor
På Hammerhavn er til udsmykning af multihuset lavet 6 info-plancher om:

- Hammeren

- Hammersøen

- Kort over påtænkt flådehavn fra år 1737

- Hammerværket

- Hammerhavnen

- Moseløkken

Se disse her!