Error loading MacroEngine script (file: cart/mini-cart.cshtml)

Produkter

2/3 dele af værdien af den danske stenproduktion kom fra finstensprodukter. Dvs. færdigbearbejdede råblokke til feks. sokler, gesimser, søjler osv. En del blev færdigbearbejdet på Bornholm, en del råblokke gik til København til viderebearbejdning ved stenhuggerier dér. Man kan tale om det Bornholmske København. Mange bygninger, broer og andre konstruktioner af granit er lavet af bornholmske sten. Granitsøjlerne og elefanterne ved Carlsberg i København er hugget af granit fra Moseløkken stenbrud tæt på Hammerknuden. Tal antyder dog, at gadebelægningen meget vel skal betragtes som et skandinavisk sten-sammensurium.

Stenhuggere ved huggehus. Deres indsats ses – kantsten, som i en lang periode var et af de vigtigste produkter. Stenhuggere ved huggehus.
Deres indsats ses – kantsten, som i en lang periode var et af de vigtigste produkter.

Granitten på Hammerknuden egnede sig dog ikke til de finere produkter, og produktionen på Bornholms Granitværk bestod hovedsagelig af vejsten: Brosten, chaussésten, kantsten og de omtalte større byggematerialer. Sten fra Hammerknuden blev brugt i bla. Middelgrundsfortet og til Storstrømsbroen. Størst afsætning var der dog til Tyskland, her blev granitten anvendt til kajanlæg i Østersøhavnene, Kielerkanalen mm. Meget granit fra Bornholms Granitværk havnede i værkets tidlige tid i byggerier i Hamborg, hvor Ohlendorffs - ejerens - hovedsæde lå.

Kieler kanalen Kieler kanalen

Elefantporten på Carlsberg Elefantporten på Carlsberg

Gennem 1950erne producerede Hammerværket stort set kun skærver ca. 100.000 tons årligt.

Graniteventyret Hammaren på Google Play
Granieventyr Googleplay
Hent Graniteventyret Hammeren og Vang som App på Google Play
Graniteventyret på Google Play
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Formidling kulturspor
På Hammerhavn er til udsmykning af multihuset lavet 6 info-plancher om:

- Hammeren

- Hammersøen

- Kort over påtænkt flådehavn fra år 1737

- Hammerværket

- Hammerhavnen

- Moseløkken

Se disse her!