Kommunen/Byen

Granitbrydningen på Hammerknuden er også historien om en fattig kommune, der solgte Hammeren til industriel udnyttelse og dermed sendte en landbrugskommune og dens indbyggere ind i det moderne industrisamfund. Kommunens indbyggertal voksede, der måtte bygges større skole osv. Man måtte også i større målestok forholde sig til internationale økonomiske svingninger, internationale interesser mm.

Stenarbejdere i Allinge 1902 Stenarbejdere i Allinge 1902

Allinge Kommune blev næsten samtidig også en kommune med et stort antal turister om sommeren. Hoteller skød op. Det var ikke mindst tyske turister, som i stedet for kilder og bjerge i Alperne søgte til klipper og radonkilden i Allinge.

Stenhugger omkring 1900 formodentlig i Allinge Stenhugger omkring 1900 formodentlig i Allinge

Graniteventyret Hammaren på Google Play
Granieventyr Googleplay
Hent Graniteventyret Hammeren og Vang som App på Google Play
Graniteventyret på Google Play
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Formidling kulturspor
På Hammerhavn er til udsmykning af multihuset lavet 6 info-plancher om:

- Hammeren

- Hammersøen

- Kort over påtænkt flådehavn fra år 1737

- Hammerværket

- Hammerhavnen

- Moseløkken

Se disse her!