Internationale interesser

Stenbruddet på Hammerknuden var gennem hele sin levetid præget at internationale interesser og markeder. Ikke mindst tyske. Det startede med tysk kapital. Under 1.Verdenskrig gik værket konkurs pga. krigen og tysk importforbud.

Det tyske ejerskab af Hammerværket - og de tyskejede hoteller i området - skabte en del nationale følelser/vækkelse omkring Første Verdenskrig. De tyske funktionærer mm., der arbejdede for Bornholms Granitværk, havde deres familier på besøg/anbefalede Bornholm som rejsemål. Mange hoteller på Nordbornholm blev etableret på dette kundegrundlag.

Hammerhavn Hammerhavn

Under 2. Verdenskrig leverede værket byggemateriale til tyske kystsikringer, havne samt til kanonstillingen på Dueodde.
Med asfaltering og øget pres fra billigere sten fra bla. Portugal lukkede værket i 1971.

Graniteventyret Hammaren på Google Play
Granieventyr Googleplay
Hent Graniteventyret Hammeren og Vang som App på Google Play
Graniteventyret på Google Play
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Formidling kulturspor
På Hammerhavn er til udsmykning af multihuset lavet 6 info-plancher om:

- Hammeren

- Hammersøen

- Kort over påtænkt flådehavn fra år 1737

- Hammerværket

- Hammerhavnen

- Moseløkken

Se disse her!