Omverdenen

Til trods for det beskedne geografiske område, som Bornholms udgør, tyder meget på, at man i ”storhedstiden” faktisk havde en stenproduktion på højde med Norge. Stenbruddet ved Hammerknuden satte sit præg på ikke bare nærområdet og Bornholm, men også de steder stenene ”endte deres dage”. Kig omkring i din by, der er helt sikkert bornholmsk granit et eller andet sted.

Arbejderne ikke mindst de svenske stenhuggere, der slog sig primært ned i Allinge og Sandvig, satte sit præg på området. I 1901 var 532 ud af 1456 indbyggerne i Allinge af svensk oprindelse, i Sandvig var det 311 ud af 850. Op- og nedgangstider i stenindustrien skabte ringe i vandet ud til det omkringliggende samfund. Ikke mindst omkring 1. Verdenskrig, hvor kommunen kom under administration i 1916.

Skærveslagning under 2. Verdenskrig
Billedet er formentlig fra 2. Verdenskrig.
For at mindske lysten hos arbejdsløse til at tage arbejde i Tyskland, satte man skærveslagning i gang med henblik på ballast til DBJ.
På billedet ses Emil Clausen Allinge.

Graniteventyret Hammaren på Google Play
Granieventyr Googleplay
Hent Graniteventyret Hammeren og Vang som App på Google Play
Graniteventyret på Google Play
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Formidling kulturspor
På Hammerhavn er til udsmykning af multihuset lavet 6 info-plancher om:

- Hammeren

- Hammersøen

- Kort over påtænkt flådehavn fra år 1737

- Hammerværket

- Hammerhavnen

- Moseløkken

Se disse her!