Om projektet

Bornholms Regionskommune


Nordbornholms Graniteventyr er produceret af Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Museum,
Barbara Fremudth Clemmensen, Jacob Bjerring-Hansen,
Per-Olof Olofsson og Sanne Steenberg Hansen.

 

Farvefotografier fra Hammeren har Jesper Hasseltoft venligen stillet til rådighed.

App's på Google Play
Syv stenhuggere, tre driftsledere og en stenværksejer fortæller her om graniteventyret.Mere end hundrede års brydning af granit på knolden af Bornholm.
Engang et tipvognsspor langs havet ved Vang, hvor granitblokke slæbtes til havnen, huggedes til bygningssten, sejledes til byen og blev til Københavns Rådhus.

Senere utallige ladninger brosten som i sejlsatte træbåde sejledes til Tyskland og blev til gader og pladser i Hamborg og Berlin.
Til sidst tusinder af tons knuste klipper, bjærge af skærver, i store skibe til fremmede havne. Og til Storebæltsforbindelsen. For at ende i asfalt og beton.

De mange historier er sakset og samplet af Jan Cirkola.

Graniteventyret Hammaren på Google Play
Granieventyr Googleplay
Hent Graniteventyret Hammeren og Vang som App på Google Play
Graniteventyret på Google Play
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Formidling kulturspor
På Hammerhavn er til udsmykning af multihuset lavet 6 info-plancher om:

- Hammeren

- Hammersøen

- Kort over påtænkt flådehavn fra år 1737

- Hammerværket

- Hammerhavnen

- Moseløkken

Se disse her!