Arkitektur

Arbejderboliger
Værket opførte omkring år 1900 flere arbejderboliger i engelsk rækkehusstil, som arbejderne kunne leje. En bolig bestod af 35/36 m2. Stue, kammer, køkken, forstue. På 1. sal var der et kammer. Lokummet var i baghaven. Haven var vigtig, her kunne man dyre grøntsager mm. Ofte havde lejeren en logerende boende på kammeret på 1. sal! Arbejdere med eget hus, havde ofte udlejet en del af huset til andre familier.

Humlehuset (Humlehodda) Humlehuset (Humlehodda)

Husene ses den dag i dag - Humlehuset (fem boliger) v. vejen op til det gamle Hammerfyr, Langelinje (20 boliger) og Sandlinjen (12 boliger). Rundt om i Sandvig ses mange af de huse, som stenarbejderne selv byggede. Husenes fundament er smukt udført i granitsten, også her kan man af folketællingerne se at ejerne ofte lejede en del af huset ud til – ofte – andre arbejdere/arbejderfamilier.

Sandlinien Sandlinien

Anna Gununesson Hammershusvej 51 Anna Gununesson Hammershusvej 51

Graniteventyret Hammaren på Google Play
Granieventyr Googleplay
Hent Graniteventyret Hammeren og Vang som App på Google Play
Graniteventyret på Google Play
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Formidling kulturspor
På Hammerhavn er til udsmykning af multihuset lavet 6 info-plancher om:

- Hammeren

- Hammersøen

- Kort over påtænkt flådehavn fra år 1737

- Hammerværket

- Hammerhavnen

- Moseløkken

Se disse her!