Fysiske sted

Værket
Granitbrydningen forandrede grundlæggende området omkring Hammerknuden. Det der i dag fremstår om en naturperle er delvis menneskeskabt. Selve brydningen af granitten foregik forskellige steder på Hammerknuden. I dag ses disse steder bla. ved Krystalsøen og Opalsøen. Et tredje sted går dog igen i erindringer: ”Sibirien” – et brud højt oppe på Hammerknuden ved Gamle Dam, hvor det stort set altid var bitter koldt, ud på efteråret/om vinteren.

Knuseværket 1920erne. Knuseværket 1920erne.

I dag står stort set intet igen, der kan fortælle om det store industrieventyr, der i næsten 100 år prægede området. De stejle klippevægge og de mindre søer er ”resterne”, vi har efter graniteventyret på Hammerknuden. Stort set intet er tilbage. Heller ikke de sammenflækkede skurer, som mange arbejdere boede i under sæsonarbejde, så de var fri for at gå den lange vej hjem.

Hist og her i landskabet støder man dog på rester af borehuller, udstyr og strukturen i landskabet, der afslører, at her har engang ligget noget andet. Enkelte huse – forvalterbolig bla. - står igen tæt ved Opalsøen.

Næsten umuligt at forstå at her stod store og små produktionsbygninger, lagerskurer, stalde, spor med tippevogne, trykluftbeholdere, transportbånd, kontor mm. Det er som om eventyret er pist væk!

Hammerhavnen
I Hammerhaven, som i værkets tid var en travl industrihavn, kan fundamenter i skrænten ses, elles er alt væk.

Hammerhaven, dengang den var en travl industrihavn. Hammerhaven, dengang den var en travl industrihavn.

Oprindelig var det et krav fra Allinge Kommune at værket skulle benytte Allinge Havn, men von Ohlendorff, der overtog værket i 1891, havde købt jord i området omkring Sænehavnen (Hammerhavnen) og ønskede udskibning herfra. I 1892 fik Ohlendorff koncession på Sænehavnen for 90.000 kr. mod at svare afgift til Allinge Havn på 2500 kr. i 1891/92. I 1892 blev Hammerhavnen udbygget til udskibningshavn med kajanlæg, mobile dampkraner og skinnebane til tippevognene, der kom med granit fra produktionsanlæggene. Firmaet Gunnarson, Hoffmann & Rouland stod for arbejdet, der kostede 375.000 kr. Fra da af var der daglige udskibninger fra havnen til Tyskland.

Graniteventyret Hammaren på Google Play
Granieventyr Googleplay
Hent Graniteventyret Hammeren og Vang som App på Google Play
Graniteventyret på Google Play
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Formidling kulturspor
På Hammerhavn er til udsmykning af multihuset lavet 6 info-plancher om:

- Hammeren

- Hammersøen

- Kort over påtænkt flådehavn fra år 1737

- Hammerværket

- Hammerhavnen

- Moseløkken

Se disse her!