Sociale liv/Fritid

Med den øgede befolkningstilvækst i Sandvig og Allinge, som følge af stenbrudsdriften i området, kom også et livligt forenings- og religiøst liv. 1890erne var ”vækkelsestid”. Flere af de nye religiøse vækkelsesbevægelser var aktive i at propagandere for afholdenhed og en dydig livsførelse generelt. Dette ikke mindst på baggrund af en del drikkeri. Den dag i dag kan man i Sandvig og Allinge se bedehusene fra dengang, og mange huser stadig en aktiv menighed.

Baptist Dåb

Julehjælp fra Frelsens Hær

Svenskerne satte også deres præg på flere måder. Den bornholmske dialekt på Nordbornholm bæger præg af svenske ord.

Graniteventyret Hammaren på Google Play
Granieventyr Googleplay
Hent Graniteventyret Hammeren og Vang som App på Google Play
Graniteventyret på Google Play
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Formidling kulturspor
På Hammerhavn er til udsmykning af multihuset lavet 6 info-plancher om:

- Hammeren

- Hammersøen

- Kort over påtænkt flådehavn fra år 1737

- Hammerværket

- Hammerhavnen

- Moseløkken

Se disse her!