En kontrolassistent på arbejde

Verdens første kontrolforening blev startet i Vejen i 1894

  • Kontrola

En kontrolassistent på besøg på en af de bornholmske gårde.
I fin ”hvid” kittel og med de nødvendige remedier.
Og hvad lavede så en kontrolassistent, vil nok de fleste spørge i dag?
En kontrolassistent var ansat af en kontrolforening. Kontrolforeningerne hænger sammen med andelsmejerierne og var som de en dansk opfindelse. Verdens første kontrolforening blev startet i Vejen i 1894. 
Foreningen ansatte en mand, der skulle tage sig af prøveudvejning, kontrol og regnskabsføring af landmændenes kvægbesætninger. De skulle hjælpe til med at finde frem til de køer, som gav den bedste mælkeydelse – og det var selvfølgelig de køer, man så satsede på i sit avlsarbejde.
I 1897 rejste to bornholmere til Vejen for at lade sig inspirere. 
Det var Chr. Hansen fra Lyneborg i Vestermarie og Rasmus Munch fra Nexø. De blev Bornholms første kontrolassistenter og begyndte pionerarbejdet for kontrolsagen i to nyoprettede foreninger, Bøsthøj og Bodilsker, som startede 1. januar 1898. Sidst i 1930erne var der 37 kontrolforeninger på Bornholm med hver sin kontrolassistent. Kontrolassistenterne blev fra ca. 1900 uddannet på landbrugsskolerne.
Chr. Hansen, Lyneborg, begyndte som kontrolassistent i Bøsthøj i 1898. Foreningen havde 12 medlemmer og der var kontrol hver fjortende dag. Chr. Hansen lavede bl.a. regnskab med ydelseskontrol samt foderregnskab. Mange af disse regnskabsbøger er bevaret. 
Hvem den unge mand på billedet er, ved vi desværre ikke. Men at han står med sit målegrej i et bryggers eller lignende i et bornholmsk stuehus synes ganske vist! Og så kan man jo ikke lade være med at ønske, at billedet kunne tale! Der er mange detaljer, når man kigger efter: den gamle trævask, den umalede dør, klinkegulvet, zinkbaljen under køkkenbordet – og læg mærke til knagen i vinduet, måske fremstillet af opsatsen fra et rådyr.

Melstedgård
Facade2
Fotoalbum der fortæller
Museet har arvet de to Rønnebrødre Jensen’s store samling af fotografier fra Bornholm. Vi er så småt – takket været mange frivillige, hjælpende hænder – ved at være igennem en første sortering. Der er mange gode billeder, især fra Rønne, fra Anden Verdenskrig, fra jernbanerne osv. Men især butikker i Rønne har haft deres store interesse.
Men der er også meget andet, billeder som giver et indblik i en tid, som absolut var så ganske anderledes end det vi kender til nu.
Et sådant billede er om noget denne historie...
Kontrolassistent