Hvad en skuffe gemte

Cigarkasse med to terrakottafigurer

  • Antikkekvinder

I 2003 modtog Nationalmuseets Antiksamling fra Bornholms Museum en gammel cigarkasse med to terrakottafigurer, som lå indpakket i vat. Vedlagt var kun en lille seddel, hvorpå der stod: “fundet i skuffe”. En forespørgsel til Bornholms Museum bragte ikke yderligere oplysninger frem.

De to figurer forestiller stående kvinder. Den ene bærer på hovedet en høj kalathos - en kurv, der symbolisere frugtbarhed, og som især gudinden Demeter ses bære. Figurerne har rester af hvid, rød og sort bemaling. Der er tale om en bestemt type figurer, som blev fremstillet i Boiotien i Grækenland omkring slutningen af 6. århundrede f.Kr.

Flere år efter, under arbejde i Antiksamlingens brevarkiv i anden anledning, dukkede et interessant brev op, dateret Nexø 21. juli 1941: “Hr. dr. Riis I Måtte jeg ulejlige Dem med bestemmelse af to ens oldsager fra de danske udgravninger i Lindos på Rhodos? Den ene er skitseret herunder. De er af brændt ler med spor af hvid og rød bemaling. Stykkerne er skænket adjunkt Stchelkunof af Kinch og skal stamme fra hver sin grav ... Det er Stchelkunofs mening at skænke stykkerne til Bornholms Museum ... Deres ærbødige Klindt-Jensen”.

Et svar fra den daværende leder af Antiksamlingen, RJ. Riis, kom prompte tilbage til Klindt-Jensen på Bornholm, dateret København 23. juli: “Som svar paa Deres Fore spørgsel kan jeg meddele Dem, at de to Figurer efter Skitsen i Deres Brev at dømme er kvindelige boiotiske Votivfigurer fra anden Halvdel af 6te Aarhundrede f.C. Mon det ikke er en Erindringsforskydning hos Giveren, at de skal stamme fra Lindos? Vi har nemlig her i Samlingen fire lignende, som ogsaa har tilhørt Kinch, men som ikke har noget med Rhodos at gøre, idet ham har købt dem i Athen ... Ærbødigst PJR”
Pludselig fik de to figurer i cigarkassen en historie - de var købt af K.F. Kinch i Athen under et af hans ophold der imellem udgravningerne på Rhodos, og sandsynligvis er de købt samtidig med de fire andre figurer, som allerede kom til samlingen i 1921, som en del af Kinchs samling.

Også ejermanden “Stchelkunof” kan identificeres. Ivan Stchelkunoff (1870-1966) var diakon i Athen i perioden 1901-1911, og optræder i Kinchs dagbøger i 1906. I denne periode var der en kreds af danskere, der mødtes jævnligt. Da Stchelkunoff vendte hjem, blev han præst ved den russiske kirke i København 1911-1917. Han fungerede samtidig som kejserlig kurér og var Kejserinde Dagmars protegé. Efter første verdenskrig flyttede han til Bornholm og virkede som lærer.

Relaterede sider