Et fornemt Zahrtmann maleri til Erichsens Gård

Portræt af Michelle Erichsen malet af Kristian Zahrtmann

  • Michelle Erich

Zahrtmanns portræt fra 1872 af Michelle Erichsen.

Fra en af familien Erichsens talrige efterkommere har museet modtaget et meget fint portræt af Michelle Erichsen malet af Kristian Zahrtmann. Vi har kendt til billedet i flere år, men nu fik vi lov at afhente det i København. Det skal naturligvis ”hjem til” Erichsens Gård, hvor det helt naturligt hører til, mente den tidligere ejer.
Billedet forestiller Michelle Erichsen der var gift med kancelliråd Thomas Erichsen, og mor til de tolv børn, der på mange forskellige måder kom til at præge det, som nu er Bornholms Museums fine lille købstadsmuseum, Erichsens Gård.
Billedet er fra 1872. Det er et meget kærligt og respektfuld portræt af den 60årige Michelle, malet af den blot 29årige maler. 
Kristian Zahrtmann var født på Bornholm. Hans far var præstesøn fra Viborg og uddannet læge og som sådan blev han i 1840 ansat på Bornholm. Han giftede sig med Laura Jespersen, som var ud af en gammel, velhavende bornholmsk bondefamilie. De fik ni børn.
Kristian Zahrtmann var den ældste af børnene, født 1843. Som 17årig blev han sendt på Sorø Akademi og han blev student herfra i 1862. Formentlig var det opholdet i Sorø, der var bestemmende for hans fremtid.

Han kom straks efter studentereksamen til København, hvor han fik tegneundervisning af maleren Wenzel Tornøe samtidig med at han tog filosofikum på Universitetet. Efterfølgende kom han på Kunstakademiet og tog afgang i 1868.
De to familiers, Erichsens og Zahrtmanns, veje krydsedes ved mange lejligheder. De boede ikke langt fra hinanden i Rønne, og begge familier hørte til blandt byens elite, hvor man formentlig har plejet en vis omgang. De to familiers børneflokke var nogenlunde jævnaldrende.
I 1867, altså medens Zahrtmann stadig gik på akademiet, kom han hos familien Erichsen og malede den da blot 14 år gamle og meget yndige Vilhelmine Erichsen, der kun få år senere blev Zahrtmanns ven, Holger Drachmanns brud. Zahrtmanns meget kærlige portræt af Vilhelmine afslører, at Zahrtmann bestemt ikke var uberørt af den indtagende, unge pige. Men det blev vennen, der ”løb” med hende.

I 1872 malede han det fine lille portræt af Michelle Erichsen, som nu er i museets samling. Det udstråler en stille autoritet, og er et meget inderligt gengivet portræt af en person, Zahrtmann uden tvivl respekterede og kendte rigtigt godt. På det tidspunkt har Zahrtmanns yndlingssøster, Elisabeth – som han har portrætteret igen og igen - formentlig været forlovet med Vilhelmines ældre bror, Christian Erichsen; i hvert fald blev de gift i 1874. 
De to, Elisabeth og Christian Erichsen, overtog hjemmet i Laksegade i 1892. De boede dog resten af livet i København, men barndomshjemmet blev i det kommende halve århundrede, inden det i 1950 blev overtaget af Bornholms Museum, flittigt benyttet både af familierne Zahrtmann og Erichsen.  

Foto af Michelle Erichsen 1860
116_cl