En hilsen fra Ganymedes og Griffenfeld i Brøddegade i Gudhjem

Plader fra såkaldte bilæggerovne, en tidlig form for brændeovne

  • Gangrif3
  • Gangrif1

Går man en tur i Gudhjem vil den opmærksomme fodgænger opdage et par jernplader, der er muret ind i en ejendom i Brøddegade, som en gang tilhørte antikvitetshandler Kent Jensen. Det er plader fra såkaldte bilæggerovne, en tidlig form for brændeovne. De er fremstillet på norske jernværker. På den ene plade ser man en ørn, der løfter et barn. Nedenunder en svært læselig tekst. Det er et stykke Danmarkshistorie, en allegori og en politisk satire:

Motivet er hentet i den græske mytologi og forestiller Trojakongens søn, den smukke Ganymedes, der røves af Jupiter – i form af en ørn. Ovnpladen er inspireret af Rembrandts maleri med samme motiv fra 1635.

Verset under billedfremstillingen tydes således: 

"Da ieg greeb offuermand ved fod
Toog hand mig bort med sig;
Thi raader jeg min ven saa god,
Hand speile sig i mig”.


Man mener, at det hentyder til den almægtige minister Griffenfelds fald og skal være fremstillet (og verset forfattet) af hans tidligere ven, statsmanden Ulrik Frederik Gyldenløve, Frederik III’s ”uægte” søn, der i 1671 oprettede Laurvig grevskab i Norge, hvoriblandt Fritsø Jernværk indgik.

Peder Schumacher Griffenfeld blev født i 1635 og døde i 1699. 

Han var dansk statsmand, søn af en velhavende tysk vinhandler i København. På en studierejse i udlandet fra 1654-62 blev han overbevist om, at enevælden var den bedste statsform. Han blev Frederik 3’s bibliotekar i 1663 og udformede, som kammersekretær, kongeloven i 1665. Han blev adlet i 1671 under navnet Griffenfeld og blev greve af Samsø. Efter flere andre avancementer blev Griffenfeld i 1674 kongerigets egentlige leder. Han var udnævnt både til rigskansler og præsident for Højesteret.

Griffenfeld beundrede Frankrigs Ludvig14, der var i forbund med Sverige. Af samme grund frarådede han Christian 5 at føre krig mod svenskerne.
Griffenfelds voksende arrogance og magt skaffede ham selvfølgelig mange fjender, men det blev hans fredspolitik, der førte til hans fald. I 1675 udbrød den Skånske Krig, og da Griffenfeld fortsat søgte at pleje sine dansk-franske forbindelser, blev han fængslet i 1676. Han blev dødsdømt for korruption, majestætsfornærmelse og landsforræderi. 

I den første anklage blev han kendt skyldig, anklagen for majestætsfornærmelse byggede på nogle private dagbogsnotater og den sidste anklage blev aldrig bevist. Griffenfeld blev ført til skafottet, men i sidste øjeblik benådede Christian 5 sin gamle ven og rigskansler til livsvarigt fængsel – en benådning Griffenfeld kommenterede med ordene:”Den nåde er hårdere end dommen.”

I 1680 overførtes Griffenfeld til fæstningen Munkholm i Trondheim Fjord, og de sidste år af sit liv tilbragte han i Trondheim under friere forhold.

I Brøddegade kan man også lægge mærke til en anden barok ovnplade. Det er en gevaldig og bombastisk hyldest til den enevældige konge, Christian VI, Danmarks og Norges konge 1730-1746. Pladen er dateret 1735 i det nederste venstre hjørne. Den kan muligvis være støbt på Næs Jernværk i Norge, som havde specialiseret sig i ovne der skulle forherlige kongehuset.

Motiverne
Gangrif2