Sølvkors fra Østermarie

Måske rummer det stadig en splint af Kristi Kors

  • Relikviekorset

Relikviekors gemmer måske en splint af Kristi Kors

Et 900 år gammelt relikviekors af sølv er dukket op i en ny bornholmsk sølvskat. 

En splint af Kristi Kors ligger muligvis stadig gemt inde i det relikviekors af sølv, som i sidste uge dukkede op i en ny sølvskat fundet nær Østermarie på Bornholm.
Det er amatørarkæologen Kim Lund-Hansen, der fandt skatten med relikviekorset, da han søgte med sin metaldetektor på en mark. Bornholms Museum har nu udgravet skatten, som vejer cirka et kilo. Skatten blev oprindelig gravet ned ved foden af en klippe. Dateringen af mønter i skatten viser, at det skete engang i anden halvdel at 1100-tallet måske i forbindelse med vendernes hærgen på Bornholm.
Skatten imponerer arkæologerne på Bornholms Museum.
- Det er godt nok ikke den største sølvskat, vi har set på Bornholm, men den er alligevel meget usædvanlig, fordi den rummer et relikviekors med tilhørende sølvkæde, fortæller arkæolog og museumsinspektør Finn Ole Sonne Nielsen fra Bornholms Museum.
Relikviekorset er 9 centimeter langt. Det vejer 240 gram og er forsynet med en sølvkæde komplet med sølvperler og et kædelukke formet som dyrehoveder.
Korset imponerer også Poul Grinder Hansen på Nationalmuseets afdeling for Middelalder og Renæssance. Han kender ikke andre kors i samme stil og udformning fundet i Danmark.
- Det er et enestående relikviekors fremstillet et sted i det Byzantiske Rige eller i Kiev i Ukraine sidst i 1000-tallet eller i begyndelsen af 1100-tallet, vurderer Poul Grinder Hansen ud fra de billeder han har set. 
Specialist i relikviekors Prof. Jörn Stecker Eberhard-Karls Universität i Tübingen er ikke enig i denne vurdering han mener der er tale om et nordisk arbejde. 

En splint af Frelserens kors
Et relikviekors er beregnet til at rumme en hellig genstand også kaldet et relikvie. Derfor er korset hult indvendig, og det kan åbnes på samme måde som en medaljon.
Relikviekorset fra Østermarie er stadig lukket, så både Finn Ole Sonne Nielsen og Poul Grinder Hansen håber, at korset stadig gemmer på sit relikvie.
- I det her tilfælde har det nok indeholdt en splint af Kristi Kors, og jeg vil ikke afvise, at der stadig kan være noget bevaret selv efter 800 år i jorden, fastslår Poul Grinder Hansen, som dog må styre sin nysgerrighed nogle uger endnu.
- Vi udstiller relikviekorset på Bornholms Museum i efterårsferien, og derefter afleverer vi det som danefæ til Nationalmuseet. Så må vi se, om noget er bevaret, siger en ligeså nysgerrig Finn Ole Sonne Nielsen.
Nationalmuseets konservatorer skal undersøge korset og vurdere, om det overhovedet kan tåle at blive åbnet, eller om korset fortsat vil bevare sin hemmelighed om en splint af Kristi Kors.

Fakta om skatten
Skatten fra Østermarie vejer cirka et kilo. Den består ud over sølvkorset og den tilhørende kæde af 9 sølvbarrer, minimum fem mønter og en halv snes stykker itu-klippet sølvarmbånd. 
En del af genstandene fandtes oppløjede, men korset og kæden fandtes endnu urørt i en beholder af organisk materiale, muligvis en læderpose. Bunden af skatten blev optaget i en jordklump som er blevet røntgenfotograferet på Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede. Billederne viser at der sammen med størstedelen af kæden ligger flere mønter. Af de løsfundne mønter er én mønt slået i Tyskland under Frederik I i anden halvdel af 1100-tallet, og en mønt er slået under Svend Grathe midt i 1100-tallet. Korset er slidt og gammelt da det deponeres, det er mønterne der er afgørende for en datering af nedlæggelsestidspunktet og i hvilket historisk perspektiv vi skal se og prøve at forstå skattenedlæggelsen. Derfor afventer vi spændt Nationalmuseets møntekspert Michael Märchers bestemmelse af de sidste mønter. 
Der er tidligere fundet en stor skat fra 1100 årene på Store Frigaard i Østermarie tæt ved den nuværende skat. 

Lokalt perspektiv
Selvom Bornholm kan bryste sig af at være skatteøen med op imod 100 sølvskatte fra vikingetid og tidlig middelalder, er der aldrig tidligere fundet en skat fra anden halvdel af 1100-tallet hvor rundkirkerne menes opført som beskyttelse mod sørøvere. De fleste skatte menes at være nedgravede som værdidepoter under ufredstider. På Bornholm findes der mange overleveringer om at først vendere fra det nuværende Nordtyskland og Polen og senere baltere overfaldt øen. Omkring 1200 var det især Kurlænderne, ved Riga bugten i det nuværende Letland, der skulle have hærget øen, men hidtil er der aldrig fundet skattenedlæggelser som har kunnet understøtte overleveringerne. Overfaldene på bl.a. Bornholm blev imødegået at den danske kongemagt som i 1169 erobrede Rügen, i 1185 underlagde sig Vendland og i 1219 Estland. Kurlænderne blev først stoppet i 1230 af den tyske orden – sværdridderne. Præcist hvilke årstal Østermarie-skatten knytter sig til bliver spændende at følge.

Amatørarkæolog finder endnu et relikviekors på Bornholm

Endnu et relikviekors er dukket op ved Østermarie

Nu har Kim Lund-Hansen gjort det igen. Han har fundet et nyt sølvkors på den samme mark kun otte meter fra det sted, hvor han fandt det første kors.
Det drejer sig denne gang om overdelen af et relikviekors, der er slemt beskadiget ved markarbejde. Sandsynligvis har ploven ramt korset og trukket det rundt i pløjejorden.
- Det nye relikviekors er et meget fint arbejde i byzantinsk stil, som kan være fremstillet i Danmark i første halvdel af 1100-tallet, siger museumsinspektør på Nationalmuseet Poul Grinder Hansen om korset, der er ni centimeter langt.
Det viser Jesus på korset med en glorie om hovedet. På hver side står en person og rækker en hånd frem mod Jesus. Det er sandsynligvis jomfru Maria og evangelisten Johannes. Over Jesu hoved ses Guds velsignende hånd og en engel.
Fundet kommer lidt bag på arkæologerne på Bornholms Museum.
- Jeg regnede med, at vi havde fundet det hele, men det viser sig, at ploven åbenbart har trukket skatten længere rundt i pløjelaget, end vi troede, siger Finn Ole Nielsen, museumsinspektør på Bornholms Museum. Han forventer ikke at finde er relikvie gemt i korset, da ploven har slået det så meget i stykker, at det ikke længere indeholder noget.
Sammen med Kim Lund-Hansen skal Finn Ole Nielsen nu ud at søge videre ved Østermarie for at finde den manglende halvdel.
Det ny relikviekors udstilles fra i dag og efterårsferien ud på Bornholms Museum.

Korset
Relikviekorset2
Forsiden er slidt. Den viser Kristus på korset med Guds lam ved fødderne og to helgener.
Nyt kors fundet samme sted
Aktuel4
Det nye relikviekors fra Østermarie. Fotos: Benny Staal.
Sølvbarre
Relikviekorset4
På en lille sølvbarre har nogen med en fin streg indridset en due. Foto ovenfor: René Laursen
Kæde
Relikviekorset3
Den sølvkæde korset har været båret i er en lokal fremstillet sølvkæde med nordisk dyre-ornamentik