Skovsholm i Ibsker

Sølvmønter fundet på mark

  • Skovsholmmonter2
  • Skovsholmmonter
  • Udgravning2015
  • Seneste Fund

Dirhemskatten fra Skovsholm i Ibsker

De første mønter blev fundet den 1. september 2012 af fritidsarkæolog Klaus Thorsen, som for første gang var på marken med sin metaldetektor. Efter flere afsøgninger kom antallet af mønter op på omkring 60. De lå spredt indenfor et 8 x 30 meter stort område med en tydelig koncentration. Kort efter foretog lodsejeren i samarbejde med Bornholms Museum en udgravning, hvor pløjelaget blev trukket af i tre omgange med grundig detektorafsøgning. Herved fremkom yderligere omkring 90 mønter, som bragte det samlede antal op på 151.

Efterfølgende har Klaus Thorsen fundet 14 mønter, hvoraf nogle lå 40-50 meter fra udgravningsfeltet. I 2015 har Bornholms Museum udvidet feltet i forsøget på at lokalisere det sted, hvor skatten oprindelig blev lagt ned. Herved fremkom 7 mønter. Det bringer det samlede antal op på 172 mønter.

Læs mere på disse pdf-filer

- Her kommer mønterne fra - Hvad mønterne fortæller

-  Link til udsendelse

Mønterne fundet før udgravning
Seneste Fund
Se hele billedet
Mønter fundet under udgravning
Udgravning2015
Se hele billedet