Skat ved Ahlhøj - vest for Aarsballe

Amatørarkæologer finder vikingeskat med enestående guldmønter

  • Solvskat14c
  • Solvskat14b
  • Solvskat14a

Unik møntskat med over 250 mønter er dukket op på Bornholm. Skatten er endnu ikke udgravet helt, men kan ses på Bornholms Museum fra tirsdag 29. april. Bagefter skal den til Nationalmuseet, hvor præparatet skal færdigudgraves.

To bornholmske amatørarkæologer har fundet en ny vikingeskat på Solskinsøen. Skattefundet er fra den sene del af vikingetiden, det består hovedsageligt af mønter, både guld- og sølvmønter, og er fundet nær Tingsted i Vestermarie midt på Bornholm – et sted, der kaldes Ahlhøj.

De to amatørarkæologer - som kalder sig Nissebanden, da de begge er ”gråhårede herrer i starten af tresserne” - havde ingen forventninger til området, for der var nemlig aldrig blevet gået med metaldetektor før. Men der gik kun 10 minutter, så dukkede den første mønt op. Bagefter kom der fire mønter i rap - og så ringede de til Finn Ole (Sonne Nielsen, chefarkæolog på Bornholms Museum), fortæller Bent Gregersen, som er den ene del af makkerparret.

- Jeg var helt oppe og køre. Da den første guldmønt dukkede op, dunkede adrenalinen i kroppen. Man bliver helt skør, siger Bent Gregersen grinende over telefonen fra Bornholm.

Begge detektorførere har været med til at opstøve skattefund før, men det er lige spændende hver gang, fortæller Frank Pelle, som har gået med metaldetektor i syv-otte år:
 
- Vi markerede hver mønt med en hvid plastiskske, og lige pludselig var der bare hvide skeer overalt. Det var et syn, der fik det til at risle mig koldt ned af ryggen. Tænk, at man kan få lov til at finde mønter, som ingen har set eller rørt ved i tusind år, siger han.

En skatteklump
Fundstedet er nu blevet grundigt undersøgt af finderne og arkæologer fra Bornholms Museum. En del af skatten er blevet taget op i præparat, hvilket betyder, at skatten er blevet gravet fri og løftet op i den jordklump, den ligger i. Røntgenbilleder taget på Bornholms Hospital viser, at ”skatteklumpen” gemmer på en hel del mønter. Derudover består skatten af en række løse mønter og brudstykker af mønter, et fornemt forgyldt sølvspænde, en fingerring af guld og en enkelt sølvbarre.

Indtil videre mener man, at skatten er lagt ned i den sene vikingetid i 1080’erne og indeholder mindst 250 mønter, fortæller René Laursen, som er ansvarlig for danefæregistrering og -behandling på Bornholms Museum:

- Skattefundet er helt specielt af flere årsager. Dels fordi, det er forholdsvis sjældent, at vi finder skatte fra slutningen af 1000-tallet på Bornholm, og dels fordi flere af mønterne simpelthen er unikke fund, siger René Laursen.

Det gælder for to arabiske guldmønter, som aldrig er fundet hverken på Bornholm eller i resten af Danmark før:

- Det drejer sig om to guldmønter, som er præget i henholdsvis 1040 i Ægypten og i 1060 Tunesien under Fatimide-dynastiet. Det er to helt enestående fund, som har været ude på en lang rejse, det er også første gang, at gulddinarer er fundet i en vikingeskat, siger René Laursen.

Første gulddenar i vikingeskat
Et andet spektakulært fund er en af de tyske mønter. Det er en guldmønt, som er præget i Køln af Anno, som var ærkebiskop fra 1056-1075. Dens motiv svarer til sølvmønter, der blev præget i de sidste år af ærkebispens embede, men der fandtes ikke tyske guldudmøntninger på denne tid, så mønten må være en donationsmønt, en gavemønt, der blev fremstillet ved en ganske særlig begivenhed, fortæller arkæolog Gitte Ingvardson, som skriver på en ph.d afhandling om vikingetidens sølvskatte på Bornholm.

 I 1074 blev et oprør mod Anno II slået ned. Man kan tænke sig, at denne særlige guldmønt er præget for at fejre det, måske som gave til ærkebispens støtter under oprøret, siger Gitte Ingvardson og tilføjer:

- Mønten er, en numismatisk sensation der findes ganske enkelt ikke andre i hele verden. Vi ved ikke, hvordan mønten er havnet på Bornholm. Måske har en bornholmsk viking deltaget i europæisk storpolitik eller har handlet sig til den under rejser gennem Europa.

Fra Bornholm til Brede
Hvis din vej går forbi Bornholms Museum disse dage, kan du selv komme med et gæt på, hvordan Annos guldmønt mon endte på Solskinsøen: Bornholms Museum udstiller nemlig skattefundets mange dele fra tirsdag 29. april. Senere skal møntskatten til Nationalmuseet i Brede, hvor museets konservatorer vil færdigudgrave ”skatteklumpen” og konservere alle delene. 

På Nationalmuseet glæder museumsinspektør og møntekspert Line Bjerg sig til at se nærmere på skattefundet:

- Vi er SÅ spændte og begejstrede! Ud fra det vi kan se indtil videre, er møntskatten temmelig unik, og især sammensætningen af mønterne er helt speciel. Men eftersom en del af mønterne stadig ligger i præparat, bliver det spændende at se helt præcist, hvad den gemmer på, når Nationalmuseets konservatorer får den udgravet helt, siger Line Bjerg.

Så vi må vente lidt endnu på at få afsløret alle møntskattens hemmeligheder…  

For yderligere oplysninger kontakt:
Bent Gregersen, amatørarkæolog og finder. Tlf.: 2012 3632.
Frank Pelle, amatørarkæolog og finder. Tlf.: 2337 1378.
René Lausen, danefæregistrering og -behandling, Bornholms Museum. Tlf.: 6065 1925.
Gitte Ingvardson, ph.d., Bornholms Museum. Tlf.: 3020 6191.
Line Bjerg, museumsinspektør, Nationalmuseet. Tlf.: 4120 6146.
Nynne Bojsen Faartoft, pressemedarbejder, Nationalmuseet. Tlf.: 4120 6019.

Røntgenbillede af præparat
Røntgen Fra Oven
Forklaring til billeder
Indskrifter i Fatimidemønt
Forside
Midterfelt
Der er ingen gud uden Gud
Han alene, Han har ingen ligemænd
Muhammad er Guds sendebud
Ali er Guds udvalgte

Omskrift
Gud er den, der sendte sin udsending Muhammad med retledningen og den sande religion for at
lade den sejre over al anden religion, selvom de, der sætter andre ved Guds side, hader det.
Bagside
Midterfelt
Imamen Ma'add Abu
Tamim al Mustansir
billah, De Troendes Hersker
Omskrift
I den nådige og barmhjertige Guds navn blev denne dinar præget i Misr i året tredive og firehundrede.

Mandsperson og Borg
Motivet på denne guldmønt svarer til sølvmønter, der blev præget i de sidste år af ærkebispens embede. Der fandtes ikke tyske guld udmøntninger på denne tid, så mønten må være en donationsmønt, en gavemønt, der blev fremstillet ved en ganske særlig begivenhed. I 1074 blev et oprør mod Anno II slået ned. Man kan tænkte sig, at denne særlige guldmønt er præget til fejring af dette, evt. som gave til Ærkebispens støtter under oprøret. Mønten er så vidt vides unik, og det er første gang at en gulddenar er fundet i en vikingeskat.

Indskrifter i denne Fatimidemønt
Forside
Midterfelt
Der er ingen gud uden Gud
Han alene, Han har ingen ligemænd
Muhammad er Guds sendebud
Ali er Guds udvalgte

Omskrift
Gud er den, der sendte sin udsending Muhammad med retledningen og den sande religion for at
lade den sejre over al anden religion, selvom de, der sætter andre ved Guds side, hader det.
Bagside
Midterfelt
Ma'add?
Imamen Abu Tamim
al Mustansir billah
De Troendes Hersker
Omskrift
I Guds navn blev denne dinar præget i al Mahdiyya i året to og halvtreds og firehundrede.