På Flugt

Hvordan er det at være på flugt?

  • Paaflugt

Hvorfor flygte, hvordan flygte, hvordan er forholdende undervejs? Hvordan ender det? Det er nogle af de ting som særudstillingen ”På Flugt” handler om og spørger om. Udstillingen er et oplæg til at undersøge, få mere viden og sætte sig i en flygtnings sted.

Deter muligt at besøge udstillingen med og uden formidler.

Undervisningsoplægget i udstillingen tager eleverne med fra flygtningene hjemsted, flugten over Middelhavet, til midlertidige lejre, vandring gennem Europa og endelig til Danmark. Men få man asyl eller ikke?

Undervejs konfronteres eleverne med ting fra Lesbos og Danmark. Tøj og ting skyllet op på stranden, redningsbåd, ting fra en teltlejr, barne-vogn/cykel mm. fra asyl-lejre.

Der er således rig mulighed for både at møde autentiske ting og autentiske historier/mennesker i udstillingen.

 

Besøget i udstillingen er bygget op således:

Hvem er du? Kort runde om eleverne i klassen. Har nogle flygtninge-baggrund?

  1. Med livet som indsats? Her stiller vi skarpt på hvad der får folk til at flygte. Eleverne bliver udfordret med et dilemma. Hvad ville du selv vælge? At blive eller at flygte? Udgangspunktet er en redningsbåd brugt i farvandet omkring Lesbos, Grækenland.
  2. Fra sted til sted. Her er det de midlertidige lejre på Lesbos og livet her, vi tager op. Usikkerheden, ventetid. Hvem kan du stole på? Bliver du eller flygter du videre? Vi ser på ting fra flygtningelejr på Lesbos.
  3. Orden i kaos. Hvordan er livet i lejren? Hvordan få et ”normalt” liv i denne situation? Det skal vi forholde os til. Kan du se lys i mørket? Her er der mulighed for at prøve vertue reality briller og selv være i lejren.
  4. Rejsen. Nu er det tid til at få indblik i den farefulde rejse væk fra lejrene og op gennem Europa. Kan du stole på menneskesmugleren? Overlever du turen? Vi tager udgangspunkt i forskellige personers rejserute. Hvor mon du ender?
  5. Velkommen her? Nu må vi forholde os til situationen her i Danmark. Hvad er det for et sted, vi er havnet? Hvordan finder du dig til rette? Vi ser på fotos mm.
  6. Ventetid. Her er vi i et Røde Kors asylcenter. Hvordan går tiden? Hvad får man tiden til at gå med som asylansøger i Danmark/på Bornholm? Hvad nu hvis du får afslag på asyl? Her er genstande fra asyllejre i Danmark bla. fra Slottet i Rønne og fra asylelever fra Svartingedal Skole.
  7. Et nyt hjem. De heldige får asyl, og hvordan er så livet i Danmark? Føler du dig hjemme? Her har vi historier fra Bornholm at tage udgangspunkt i. Indsamlet af Bornholms Flygtningevenner.
Besøg udstillingen
Har I lyst til at komme på besøg i udstillingen og få et undervisningsoplæg? Kontakt museumsformidler Sanne Steenberg Hansen på ssh@bornholmsmuseum.dk eller på 60195321
Kontakt en flygtning
Kontakt med flygtninge? Til fortælling, snak på skolen eller med på besøg i udstillingen?

Kontakt:
Bornholms Regionskommunes
frivillighedsmedarbejder Mette Bisgaard Olesen
Telefon: 5692 3807/ Mobil: 2977 1659
Mette.Bisgaard.Olesen@brk.dk

Røde Kors Asylafdeling - Region Bornholm
leder Stephan Jensen stje@redcross.dk eller
voksenunderviser Julie Kjær Johansen jkjo@redcross.dk 35279310.

Bornholms Flygtningevenner
Formand Gitte Grønnegaard bfv@gmail.com