Livet i stenalderen

Gennem fortælling, dialog og visning/berøring af originale genstande prøver vi at få et indblik i, hvordan bl.a. naturforhold danner rammen om livsvilkår og levevis på Bornholm i stenalderen.

Det handler om de første bornholmere, om jagt, fiskeri, sankning og de første bønder. Vi finder spor/genstande fra fortiden, der relaterer sig til elevernes lokalområde, og vi kaster et blik på omverdenen.

Levevis på Bornholm var allerede dengang et samspil af lokale forhold og internationale påvirkninger.

Vi tager afsæt i genstandene, eleverne får indblik i arkæologernes tankegang og arbejdsmetoder. Eleverne får mulighed for at sætte deres eget liv i relation til tidligere tiders grundvilkår, se udvikling og sammenhænge. Fund fra stenalderen og de manglende skriftlige kilder er udgangspunkt for fortolkninger, som eleverne selv må tage del i og forholde sig til.

Efter undervisningsoplægget er der mulighed for at fotograferer/tegne genstande mm. Medbrig derfor gerne kamera og tegneudstyr.

 

Før og efter besøget

Vi opfordrer til, at du tager klassen på tur til et oldtidsminde i nærheden af skolen. Eksempel på stenaldersteder findes i ”Fortidsminder på Bornholm” 2006, fra Bornholms Regionskommune.

Se også på hjemmesiden www. Skovognatur.dk - tast Ud, Beskrivelser – Bornholm og Rispebjerg. Rispebjerg er et oplagt mål for en oldtidmindetur, fordi man man på Rispebjerg har forsøgt at genskabe stenalderens ”borg”.

Emnet er velegnet til storylines hjemme i skolen.

Find desuden nationalmuseet hjemmeside www.natmus.dk – tast salg og ydelser. Find undervisningsmaterialer for grundskolen og hent Danamarks oldtid. 

Praktisk information
Varighed: ca. 1 time (kan forlænges)

Booking: museumsformidleren på +45 56950735 eller ssh@bornholmsmuseum.dk

Pris: gratis for bornholmske skoleelever

Hvornår: hele året

Hvor: Bornholms Museum, Sct. Mortensgade 29 3700 Rønne
Trinmål
Fag: Historie

Fælles Mål (2014):
Kronologi og sammenhæng: Familie og fælleskaber, livsgrundlag/produktion. Samfundsstrukturer, forståelse af sammenhænge.
Kildearbejde: Viden/forståelse af lokale historiske spor. Historiske spor i lokalsamfundet.
Historiebrug: Historiske scenarier, historiske fortællinger og historisk bevidsthed.
Materialer
Find undervisningsmaterialer for grundskolen og hent Danamarks oldtid på Nationalmuseet hjemmeside www.natmus.dk – tast salg og ydelser.