Jernalderen - grave og guld

Har Bornholm haft sin egen konge?

Jernalderen på Bornholm er en rig og spændende tid.

Fund fra gravhøje/gravpladser bl.a. Slusegård og guldgubberne er omdrejningspunktet i en dialog med eleverne om livsvilkår, forestillinger og forholdet til/samspillet med omverdenen.

Hvordan levede de?

Hvordan begravede man de døde, og hvorfor?

Har Bornholm haft sin egen konge?

Hvad er guldgubberne for noget? 2500 små guldstykker med motiver?.

Hvilket formål har guldgubberne tjent? Her må vi se til stormagter på denne tid bla. Frankerriget og Romerriget.

Vi tager afsæt i genstandene, eleverne får indblik i arkæologernes tankegang og arbejdsmetoder og selv mulighed for at argumentere for egne tolkninger/sammenligninger.

Perspektivering til andre tidsperioder, andre lande/områder og dagens levevilkår og begravelsesritualer flettes ind i forløbet.

 

Før og efter besøget

Besøg et af de mange jernalder fortidsminder. Se hvor - i ”Fortidsminder på Bornholm” 2006, fra Bornholms Regionskommune.

Læringsaktiviteten kan også kombineres med et besøg i Bornholms Museums Arkæologiske Forsøgsrum.

 

 

 

Praktisk information
Varighed: ca 1 time

Hvornår: hele året

Booking: Hos museumsformidleren ssh@bornholmsmuseum.dk eller 56950735

Pris: Gratis for bornholmske skoler

Hvor: Bornholms Museum, Sct.Mortensgade 29, 3700 Rønne
Trinmål
Fag: Historie

Fælles Mål (2014):

Kronologi: Fællesskaber, livsgrundlag/produktion før og nu. Samfundsstrukturer før og nu
Kildearbejde: Enkle historiske problemstillinger, historiske spor/genstande.
Historiebrug: Historiske scenarier og kriterier for valg af historiske scenarier.
Materialer
Gå ind på nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk og tast salg og ydelser og find undervisningsmaterialer- grundskolen. Find Danmarks Oldtid.

Læs om den bornholmske jernalder i ”Fortidsminder på Bornholm” 2006.

Læs om Guldgubber mm. i bogen ”Sorte Muld” 2010.