Det arkæologiske forsøgsrum

Prøv selv

  • Grave Oversigt
  • BM Billet1a

Hvad er arkæologi?
Hvordan arbejder arkæologerne?
Hvordan finder man ud af, hvordan folk levede på Bornholm i oldtiden?
- Det er nogle af de spørgsmål vi arbejder med i Det Arkæologiske Forsøgsrum.
Eleverne arbejder selv ud fra en grav- eller boplads via opgavehæfter, skærme og et laboratorie.
Udenfor arbejdes der med soldning (rensning med vand) af fundmateriale fra Lilleborg, og man kan afprøve, hvorledes man finder noget med en metaldetektor. Eleverne følger arkæologens arbejdsmetoder – sammenligninger, undersøger og foretager valg.
Hvad kommer de frem til?
Kan man altid finde sammenhænge, viden?

 

Før og efter besøget

Vi anbefaler, at læreren kommer forbi og ser Forsøgsrummene før besøget, så hun/han har prøvet nogle af opgaverne og bedre kan hjælpe eleverne/støtte museumsformidleren undervejs. Klassen deles op i mindre grupper, der roterer mellem de forskellige stationer/øvelser. Opdel gerne i 3 eller 4 grupper før besøget.

Praktisk tøj anbefales, da en del af undervisningsoplægget foregår udenfor med vand og jord.

Før eller efter et forløb opfordrer vi til at besøget et bornholmsk fortidsminde. Find et i ”Fortidsminder på Bornholm” 2006, fra Bornholms Regionskommune. Lilleborg i Almindelingen er selvfølgelig oplagt.

Arkæologi i det virkelige landskab
Ndrsandegaard2
Praktisk information
Varighed: ca. 2 timer eller mere

Hvornår: Hele året, dog er soldning/detektor lukket i vinterhalvåret.


Booking: hos museumsformidleren på 56950735 eller ssh@bornholmsmuseum.dk


Pris: Gratis for bornholmske skoler


Hvor: Bornholms Museum, Sct. Mortensgade 29, 3700 Rønne
Trinmål
Fag: Historie

Fælles Mål (2014):

Kronologi: Livsgrundlag
Kildearbejde: Historiske spor/genstande. Brug af forskellige kilder.
Materialer
På linket her kan du finde ud af mere om Det arkæologiske Forsøgsrum