Designer for en dag

et undervisningsforløb på Hjorths Fabrik og Grønbechs Gård

Hjorths Fabrik & Grønbechs Gård tilbyder undervisningsforløb for valgfaget håndværk og design for mellemtrinnet.

Her får eleven mulighed for at danne sig praktiske og sansemæssige erfaringer, samt udvikle håndværksmæssige evner til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi.

Eleven tilegner sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser. Dette sker igennem praktisk arbejde i skolens værksteder samt under besøget på Hjorths Fabrik & Grønbechs Gård, hvor eleverne får kendskab til lokal professionel produktion af håndværks & design produkter.  Grønbechs Gårds udstillinger formidler forskellige håndværk, primært i tekstil, træ, metal, keramik og glas. Hjorths Fabrik har sit hovedfokus i den keramiske produktion og Bornholms råvareindustri.  Forløbet styrker elevernes evner til at være opfindsomme og tage initiativ til at sætte ting i gang. 

I forløbet i håndværk og design for 4.-7. klasse skal eleven lære om de grundlæggende værktøjer, redskaber og teknikker, fra den keramiske produktion. Gennem det praktiske arbejde, på skolens værksteder, skal eleven blive i stand til selvstændigt at vælge den rette arbejdsform, værktøj, teknik og maskine til arbejdsopgaven.

Eleven lærer gennem arbejdet med egne eksperimenter og erfaringer i designprocesser at udforme produkter fra ide til produkt, herunder med fokus på bæredygtighed og ressourcebevidsthed ved genbrug og redesign af produkter. 

Gennem håndværk og design tilegner eleverne sig forståelse for ressourcer, miljø, bæredygtig udvikling samt materiel kultur lokalt, globalt og over tid.

Før besøget på Hjorths Fabrik

  • Gå på opdagelse i jeres hjem, og medbring en genstand til Hjorths Fabrik. – den må gerne være håndlavet og lokalt produceret.
  • Prøv at gennemskue hvilke materialer genstanden består af og hvordan den er lavet.
  • Omsæt din egen ide til et produkt til en hurtig skitse, du må gerne bruge foto eller digitale hjælpemidler.
  • Forestil dig hvordan du vil sælge din egen ide til en kunde.
  • Forsøg at prissæt din ide og forestil dig hvordan butikken, der sælger den, ser ud.
Praktisk information
Varighed: en hel dag eller efter aftale

Hvornår: medio maj til og med december

Booking: mai@bornholmsmuseum.dk, 56950735/56961810

Pris: ikke fastlagt

Hvor: Hjorths Fabrik, Krystalgade 5, 3700 Rønne
Grønbechs Gård, Grønbechs Gård 4, 3790 Hasle
Trinmål
Fag: Innovation og entrepræbørskab på tværs af fag

Fællesmål 2014: eleven skal følge enkle design processer og udforme egen produktion.
Materialer