Den sorte skole

Prøv at være tilbage i den sorte skole

Vi tager tilbage til den dengang elevernes hverdag bestod i at lære konkrete færdigheder, god opførsel og underdanighed.

Klassen bliver hentet af skolefrøkenen v. trappen udenfor museet. Der ringes og man går i stilhed og i samlet trop op i skolestuen. Her stilles der op til morgensang og timen kan begynde. Eleverne bliver indført i skolens krav til god opførsel og respekt for lærerinden. Herefter består undervisningen af abc-læring, skriveøvelser med griffel og blæk. Her er ikke gruppearbejde, ”find ud af det selv” eller hvad mener du? Her er det fællesrepetition fællesøvelser eller øve alene.

Oplægget sigter mod, at eleverne indlever sig i og forstår tidligere tiders børne-/skoleopdragelse i datidens logik og i forhold til deres eget liv/skolegang. Herunder emner som alder, køn og individ/samfund.

I samarbejde med læreren kan undervisningen udvides med overhøring af salmevers.

Kan kombineres med undervisningsoplæg om Dagligdagen.

 

Før og efter besøget

Før besøget kan man arbejde generelt med levevis, samfundsnormer anno 1800tallet start 1900tallet. Hvilke regler var der hjemme, i skolen, på arbejdspladserne osv. Om rig – fattig, hvem bestemte hjemme og ude i samfundet? Hvordan boede man, spiste, legede osv.

Eleverne skal have øvet sig på en salme, som skal synges i skolestuen. Feks. ”I østen stiger solen op”. Evt. kun et eller to vers.

Efter besøget kan I undersøge hvilke skoler der har været i jeres lokalområde. Spørg/interview oldeforældre og andre ældre slægtninge/venner/naboer om hvor og hvordan deres skole tid var. Hvor gik de i skole, hvor længe, hvilke fag havde de, hvordan underviste læreren? Hvad synes mor og far om skolen? Hjalp de med lektier, var de med til forældremøder, fester osv. på skolen?

Praktisk information
Varighed: 1-2 timer


Hvornår: Hele året


Booking: 56950735 eller ssh@bornholmsmuseum.dk


Pris: Gratis for bornholmske skolebørn


Hvor: Bornholms Museum, Sct. Mortensgade 29, 3700 Rønne
Trinmål
Fag: Dansk

Fællesmål 2014:Dansk: Supplement til læse-, skrive- og stavefærdigheder.
Materialer
Læs om skolen i 1800tallet i "En Bornholmsk Haandværkers Erindringer", Johan Hansen. s. 2-10.

Læs om bornholmsk skolehistorie i Bornholmernes Land bd. II. s.

www.dr.dk – tast skole og historie og find Skole 200

www.skole200.dk

Gå ind på nationalmuseet hjemmeside www.natmus.dk – tast ”salg og ydelser” og herefter ”undervisning og undervisningsmateriale” Find grundskolen og danmarkshistorier-1660-2000.