Indsamling

Bornholms Museums aktive indsamling er først og fremmest knyttet til igangværende undersøgelser

Når museet foretager arkæologiske udgravninger vil fundene blive registreret og indgå i museets samlinger. Også i forbindelse med undersøgelser fra vor egen tid indsamles genstande. 

Derudover får museet mange henvendelser fra borgere, der ønsker at aflevere genstande. En stor og vigtig del af samlingerne er blevet til gennem denne kontakt, som museet værdsætter højt.

De genstande, museet samler og bevarer for eftertiden, er grundlaget for at fortælle områdets historie. Derfor er det vigtigt, at genstandene har det, der kaldes proveniens, dvs. vi skal kende deres oprindelse og historien om deres brug. Bornholms Museum samler kun genstande ind fra eller med relation til Bornholm og Ertholmene.

Har du noget, du mener, kan være af interesse for Bornholms Museum, vil vi meget gerne høre om det. Det er en god idé at lave en aftale på forhånd. Derfor ring eller skriv først. Så vurderer museet, om dine genstande passer ind i de eksisterende samlinger og vil kunne bidrage med ny viden.

Når museet har sagt ja, udfyldes en indkomstseddel med oplysninger om, hvor tingene stammer fra, og hvem der har brugt dem. Du skriver også under på, at Bornholms Museum bliver ejer af genstandene. 

 

Prioriterede arbejdsområder 2013-2016
Bornholms Museum samler aktivt ind fra følgende emneområder med henblik på forsknings- og formidlingsprojekter:

Turismen
Havet
Borgene, herunder især Hammershus
Foreningslivet