Forskning

Forskning

Museet er pga. sin størrelse og den meget rige arkæologi nødt til at samarbejde med andre forskningsinstitutioner for at sikre et højt fagligt niveau på sine publikationer.  Museet har derfor tit og ofte gæsteforskere indlogeret og stiller egen dokumentationsarbejde og ekspertise til rådighed.

I en lang række tilfælde deltager museets medarbejdere i udarbejdelsen af andre institutioners forskningsarbejde.

Samarbejdsprojekterne giver ofte en meget stor professionalisme og dermed i sidste ende bedre forskning og bedre publikationer. Dette arbejde anser museet for at have mindst lige så høj værdi som det arbejde der bliver udført på institutionen isoleret set.

Museet samarbejder med en lang række museer, herunder gennem officielle samarbejdskontrakter med:

Nationalmuseet
Museum Sydøstdanmark / Danmarks Borgcenter
Gdansk Universitet
Warszawa Universitet
Mexico Universitet