Formidling

Formidling

Formidlingen på Bornholms Museum er typisk slutproduktet på langvarige forsknings- eller dokumentationsprojekter, og har dermed det formål at skabe bro mellem samlingen, forskningen og publikum.

Formidlingen skal være relevant og afspejle den ”anderledeshed” som præger den bornholmske historie. Ingen historisk periode er som resten af Danmarks historie, og her spiller i særligt grad den geografiske beliggenhed og havet en stor rolle.

Formidlingen skal sikre, at museet også i fremtiden spiller en central rolle og medvirker til at udvikle både børns og voksnes menneskelige fundament, giver selvforståelse og følelse af at indgå i en værdifuld sammenhæng.

Formidlingen på museet er under stadig udvikling – og vi vil prioritere at tage aktuelle såvel som almene emner op på en måde, der skaber dialog og debat.

Museet arbejder for tiden for at få gennemført en total forvandling af det kulturhistoriske museums formidling, herunder at renovere bygninger og tilføre nye grundfortællinger til de mange spændende emner. Læs mere herom under projekter.