Bevaring

Bevaring

Bornholms Museum er gennem museumsloven forpligtet til at registrere og opbevare sine genstande, så de ikke går til. Museets konserveringsværksted tilser samlingerne og varetager det daglige bevaringsarbejde. Det kan være egentlige konserveringsopgaver, men varetager også magasinindretning, så den er optimal for museets samlinger, samt overvågning af klima på magasin og i udstillinger.

Dette arbejde pågår pt. og magasinerne vil over de kommende år blive optimeret.

Inden nyindkomne genstande kommer på magasin eller i udstilling gennemgås de og - hvis nødvendigt - behandles på et konserveringsværksted. Visse genstande, der kræver særlig håndtering, udføres på andre konserveringsværksteder f.eks. malerikonservering.

Ved særligt skrøbelige genstande fx som en del af et større jordpræparat foretages ”udgravningen” som regel på konserveringsværkstedet. Museet samarbejder primært med Nationalmuseets konserverings- og bevaringsafdeling i Brede.