Generalforsamling den 21. maj

13.05.2014

Ordinær generalforsamling

  • Museet2013

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Bornholms Museumsforening onsdag den 21. maj kl. 19.00 på Bornholms Kunstmuseum, Otto Bruuns Plads 1 i Rø.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Beretning og regnskab for Bornholms Kulturhistoriske Museum kan ses her.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Aflæggelse af museernes reviderede regnskaber
4. Forelæggelse af museernes budgetter
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse
På valg:
Bjarne Bech - modtager ikke genvalg
Aksel Holst-Sørensen - modtager genvalg
Mads Kofod - modtager ikke genvalg
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Museumsforeningen i hænde senest 8 dage før denne.
Regnskab og budget vil være fremlagt og kan hentes i kopi 8 dage før generalforsamlingen på Bornholms Museum og på Bornholms Kunstmuseum.
p.b.v.
Christina Dideriksen
Formand
Nyhedsarkiv