Bornholms handelsliv i senmiddelalderen

07.04.2014

Bornholm var et trafik- og handels-knudepunkt i middelalderen

Sæsonens sidste lørdagsforedrag af middelalderforsker Lena Mühlig, Bornholms Midddelaldercenter.

Lørdag den 12. april kl. 12

I middelalderen lå Bornholm som et knudepunkt for mange af Østersøens handelsruter. Modsat i dag, var sejlads i middelalderen langt den billigste og foretrukne måde at transportere varer på.

Øen blev besøgt af købmænd, fiskere og skippere fra mange byer ved Østersøens kyster - og på samme måde sejlede Bornholmerne ud i verden og deltog i handelen. Ikke nok med det - nogle fremmede købmænd slog sig ned og blev på Bornholm - på den måde var Bornholm en kulturel ”melting pot” - lidt som storbyerne er det i dag. Men mens nogle knyttede sig tæt til Bornholm, som kom til at bestemme deres skæbne, var andres møde med øen bare bestemt af tilfældigheder - som uheldige vejrforhold eller mangel på proviant.

Samtidigt gjaldt der allerede dengang lidt anderledes regler på Bornholm end i resten af Danmark. Ærkebispens foged på Hammershus havde til tider sin helt egen opfattelse af hvordan de fremmede købmænds privilegier skulle tolkes. Således oplevede og opfattede købmændene fra de forskellige hansestæder forholdene på øen på forskellig vis.

I foredraget skal vi stifte bekendtskab med nogen af personerne i Bornholms middelalderlige handelsliv - spændende skæbner, der omfatter alt fra dramatiske skibsforlis, snyd med reglerne og til stor romantik.

Nyhedsarkiv