Vedtægter

Bornholms Museum og filialerne ejes og drives, sammen med Bornholms Kunstmuseum, af en Museumsforening.

Der er tre sæt vedtægter - Et sæt vedtægter som er generelle for foreningen og så et sæt vedtægter for Bornholms Museum og et sæt for Bornholms Kunstmuseum.

Det skyldes at formålene er lidt forskellige for de to museer og de drives i det daglige som to selvstændige virksomheder.

Det er lidt formalia, men gør det muligt, at tilfredsstille fonde og andre bevillingsydere med de rigtige formuleringer og formålsbeskrivelser i vedtægterne, som gør det muligt for det enkelte museum at søge i forskellige fonde.

Vedtægter for Bornholms Museum
Bornholms Museums vedtægter
Vedtægter for Bornholms Kunstmuseum
Bornholms Kunstmuseums vedtægter
Vedtægter for Bornholms Museumsforening
Bornholms Museumsforenings vedtægter