Indmeldelse

Indmeldelse foregår online i vores webshop eller ved at møde op på vores museer

  • Foreng16

På denne side kan man melde sig ind i Bornholms Museumsforening.

Følg linket til vores webshop og brug den metode.