Museumsforeningen

Bornholms Museum med filialer ejes og drives af Bornholms Museumsforening sammen med Bornholms Kunstmuseum.

  • Foreng1

Bliv medlem af Bornholms Museumsforening - så støtter du arbejdet med den bornholmske kunst- og kulturhistorie og giver dig og din familie mange gode oplevelser ved besøg på vore museer!

Mod forevisning af medlemskort har Museumsforeningens medlemmer fri entré til foreningens fem museer, så tit man ønsker det: Bornholms Museum i Rønne - Hjorths Fabrik i Rønne - Erichsens Gård i Rønne - Landbrugsmuseet Melstedgård - Bornholms Kunstmuseum i Rø.

Stor medlemsopbakning

Museumsforeningen har knap 3.000 medlemskaber (5.000 medlemmer); en gang årligt afholdes generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges. Kontingentet er kr. 250 for enkeltmedlemmer og kr. 400 for familiemedlemskaber, der dækker ægtefæller eller samboende. Man modtager hvert år, når man betalt kontingent, museernes publikation eller en anden relevant udgivelse. Museerne arrangerer hvert år forskellige arrangementer, rejser, foredrag og lignende for foreningens medlemmer.

Lene Arnstrup på Bornholms Museum tager mod nye indmeldelser, adresseændringer mv. på tlf. 56 95 07 35 eller ved besøg.

Kontingent for indeværende år
I slutningen af februar udsendes kontingentopkrævning og alle der betaler kontingentet er medlemmer og får årets publikation fra museet tilsendt/leveret i løbet af året.

Kontingentbetaling via betalingsservice opkræves den 10. marts.
Betal kontingent via vores webshop
Årbog 2018
Årbogen for 2018 udgives af Bornholms Kunstmuseum og udsendes til alle der har betalt kontingent.
Læs om årbogen for 2018
Betal medlemskab på nettet
Foreng1
Betaling af kontingent