... vil aflevere gamle ting

Magasinerne er godt fyldt op

  • krigsstue

Bornholms Museum sætter stor pris på de genstande, vi får tilbudt fra borgere på Bornholm. De udgør et vigtigt bidrag til vores arbejde med at fortælle Bornholms historie på mange områder - ikke mindst når de er ledsaget af øjenvidneberetninger, genstandenes historie, hvor de kommer fra og fortællinger om ejerne og deres liv. Der vælges ud fra viden om, hvilke områder der er godt eller dårligt belyste gennem hidtidig indsamling, der må gerne være tale om helheder af genstande, samt ikke mindst genstande der vil være anvendelige i en fremtidig sam­let formidling af Bornholms historie. Dog får vi tilbudt mange genstande, og da vi ikke har plads til at opbevare det hele, siger vi jævnligt nej tak til tilbudte genstande - ikke mindst hvis det drejer sig om ting, vi allerede har flere eksemplarer af i vore magasiner. Hvis du har genstande at tilbyde, er vi som udgangspunkt altid interesserede, men det er både for dig og os en stor fordel, hvis du kontakter os på forhånd enten pr. telefon eller e-mail. På den måde sikrer du dig, at du ikke går forgæves med en genstand, som vi allerede har i magasinerne. Og er der tale om en genstand, vi gerne vil se på, så sikrer du dig, at der er en historiker eller en arkæolog til stede til at modtage og kigge på det, du kommer med. Find kontaktinfo her til højre.

Bornholms Museums samlinger
Bornholms Museums historiske samlinger er særdeles righoldige og dækker hele Bornholm og Chr. Ø. I alt har Bornholms Museum skønsmæssigt omkring 130.000 genstande, og disse spænder meget vidt temamæssigt, og det hænger sammen med museets historiske udvikling. Ansvars- og virkeområder er skiftet gen­nem tiden, samfundets opfattelse af historien er forandret, og endelig spiller museernes økonomiske muligheder en vis rolle. Nogle om­råder er godt dækket med genstande, andre mindre godt. Visse områder mangler helt at blive dækket.

I pagt med de internationale museumsetiske regler beskæftiger Bornholms Museume sig ikke med at vurdere genstande i forhold til pengemæssig værdi. Der henvises til auktionsfirmaer.

Hvad vil jeg?
Det er vigtigt at man har taget stilling til hvad der skal ske med genstanden, hvis museet ikke kan eller vil bevare den.
Skal den retur.
Skal den sælges.
Skal den kasserers.
Kontakt
Registrator.
Barbara F. Clemmensen 56 95 07 35
Afleveringsseddel
PDF-fil som kan printes og udfyldes
Seddel