... har gjort et oldtidsfund

ARKÆOLOGI Fund af fortidsminder

Hvis man under jordarbejde støder på fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet og fundet skal meddeles til Bornholms Museum, på tlf. 56 95 07 35 eller pr. email: fon@bornholmsmuseer.dk.

Museet vil hurtigst muligt foretage en besigtigelse og tage stilling til, om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse.

Hvis man under almindeligt havearbejde eller almindelig dyrkning af sine marker støder på genstande, som kunne være danefæ, dvs. som kunne have kulturhistorisk/arkæologisk interesse, skal man kontakte Bornholms Museum. Det bedste er, at man standser sit gravearbejde. Vore eksperter på området vil vurdere, om det fundne er danefæ, og hvordan det skal håndteres. Ofte vil en medarbejder fra museerne besøge stedet for at vurdere sagen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man IKKE kommer til at betale for en eventuel arkæologisk udgravning, når fundet er gjort under almindeligt havearbejde eller dyrkning af jorden.