Sandsten

Frederiks Stenbrud var under vand

  • Sandsten
  • DSC00024
  • DSC00025

”Da vi i 1922 overtog Frederiks Stenbrud, henlå dette som en stor sø med forbindelse til Østersøen. Stormfloden den 13. november 1872 havde gennembrudt dæmningen og omdannet bruddet til en sø med samme vandstand som Østersøen. Vi lod bygge en ca. 320 m lang betondæmning langs kysten og pumpede bruddet tomt (…) På bunden af bruddet fandt vi foruden en del værktøj et spisehus med bord og bænke, alt udført i utilhuggede sandsten. Efter genåbningen i 1922 er bl.a. udført sandstenspillerne rundt om Kongens Have i København, sandstensfacaden til Nationalbanken i Aarhus, sandstens– og granitarbejder til Handelsbankens bygning på Store Torv i Rønne 1923, og ligeledes til Sparrekassen også på Store Torv i Rønne 1945-1946. Sidstnævnte arbejde var som bekendt en følge af russernes bombardement af Rønne omkring befrielsen i 1945.”

(Harald Esbern Madsen, direktør ved A/S De forenede granitbrud, Rønne,  1976)

Sandsten. Sandstenen i Nexø dannede grundlag for Danmarks første råstofanlæg. Det var Det Kongelige Frederiks Stenbrud fra 1754. Den udstillede sandsten er netop hentet herfra. Bruddet er ikke længere aktivt og ligger i dag under vand.

Fliser til havegange og gærder, og grus og småsten til indkørsler produceres stadigvæk hos TR Granit A/S.

Model af Frihedsstøtten. Model af frihedsstøtten i København, fremstillet for Alm. Brand, i anledning af 200 års jubilæet for stavnsbåndets ophævelse i 1988. Den oprindelige Frihedsstøtte blev bygget af sandsten, brudt ved Nexø og blev indviet i 1797. Da man i 1995 begyndte en total istandsættelse af Frihedsstøtten, blev sandstenen atter brudt i Nexø. I en rapport fra Kulturarvsstyrelsen fra 15. december 2005 fastslås det, at den bornholmske sandsten, på verdensplan, repræsenterer det ypperste inden for sandstensmateriale, hvad angår vægtfylde, porøsitet, frostbestandighed, saltmodstandsdygtighed samt bestandighed over for sur regn.

Drikketrug. Utallige drikketrug til kreaturer er blevet produceret af sandsten. Landbruget har i øvrigt gjort flittigt brug af produkter fabrikeret af sandsten - eksempelvis til brøndkarme og kværnsten.

Gravsten og topstykke fra gravsten. Til gravsten og mindetavler har sandstenen været hyppigt anvendt. Særdeles flotte mindesmærker findes overalt på de bornholmske kirkegårde - vel navnlig i Nexø. Gravstenen og ”topstykket” er begge eksempler på fornemt stenhåndarbejde - udført af en finstenshugger.

Sennepskværn. Sennep har i mange, mange år været en væsentlig del af den bornholmske madkultur. På denne kværn af sandsten kunne sennepsfrøene kværnes, og indgå som én ingrediens blandt flere i den færdige sennep.

Under overfladen
Under _overfladen
Om den bornholmske råstofudvinding og industri
Mortere med stødere
Disse mortere er blevet anvendt af en bagermester fra Nexø. Morterne er bare ét eksempel på, hvad sandstenen har været brugt til.