Intro

1658 - pest, pistoler og Printzenskjöld

  • 1658_2

En udstilling om en opstand og tiden omkring den. Den store udstilling åbnede på Bornholms Museum i juni 2008 og var en særudstilling om ”Bornholms Befrielse 1658”. I udstillingen kunne man få svar på, hvad der skete, hvem var med og en mulig forklaring på, hvorfor man gjorde op med det svenske herredømme.

Hvad er en god historie, hvad er myte og hvad ved vi faktisk om opstanden? Man kan også blive inspireret til at besøge ”1658- steder” ude på Bornholm samt læse nogle af de mange bøger der er skrevet om 1658.

Udstillingen fortæller også historien om livet på Bornholm i 1600-tallet. Det var en dramatisk og omskiftelig tid. Pesten hærgede, en tredjedel af øens befolkning døde. Den lutheranske kirken strammede sit greb, folk måtte lære at holde sig til den rette tro, som kirkens folk udlagde den. Varsler, i form af solformørkelser og andet, viste folk ulykkers kommen. Trolddomskvinder blev brændt, blandt andet oprørsheltens gamle amme. To gange blev Bornholm besat af svenske styrker.

Tusinder omkom i et af Danmarks historiens største skibsforlis udfor Sose rev, syd for Rønne. Men livet gik også sin vante gang med arbejde, familien, og de nyheder skibene bragte med sig. Nyheder om, at man nu var under svensk konge, krydderier, flotte vævninger mm.

Udstillingen var udformet i samarbejde med Martin Stoltze og Sophia Callmer. Udstillingsperioden var juli 2008 til foråret 2010, men fortsætter permanent i en reduceret udgave og her på nettet som en virituel udstilling.

Mindetavle
1658_1
Da Bornholm blev svensk

Vinteren 1658 var streng. Isen i Østersøen havde i månedsvis isoleret Bornholm fra det skånske fastland, men med foråret kom også nyheden. Bornholm var blevet svensk!
I starten var det rygter, men den 25. april blev der bedt i kirkerne for øens nye herre, Karl 10. Gustav af Sverige.
Otte måneder senere skrev en bornholmer en notits i familiens prægtige bibel:
Aonn 1658 de 8de desember da Bleff vorres lands Herre J Jell skoden Vdj Røne som Hed Johand Prensens Skold och nooget aff Hans folck J Jel sllagen aff bunderne och de andre Bleffue satte J fengsel
Eller på nudansk:
Anno 1658 den 8. december da blev vores landsherre ihjelskudt ved Rønne som hed Johan Printzensköld og noget af hans folk ihjelslagen af bønder og andre blev sat i fængsel.