Hammershus

Hammershus var kommandantens residens i 1658

  • Hammershus
  • Printzenskold

På slottet
Landshøvding Johan Printzensköld flyttede ind på Hammershus sammen med sin kone Anna Hård af Segerstad og deres fire børn - et femte barn var på vej. På borgen fandtes en herskabsfløj, men den var i dårlig stand. En del af tiden måtte familien opholde sig på lensmandsgården Simblegård i Klemensker.

Den morgen, bornholmerne stod neden for Hammershus, var Anna Hård på slottet. Borgporten blev åbnet, man kapitulerede for at redde livet på hendes mand. Vi kan kun gætte os til Anna Hårds reaktion, da det viste sig, at han allerede var død. Bornholmerne satte vagt ved hendes bolig, for at undgå at nogen forgreb sig på fruen. 
Efter sin mands død sad Anna Hård i fangenskab i knapt et år, hvorefter hun vendte tilbage til familiens gods Prinsnäs i Småland. Sønnen Jacob blev født og døde under fangenskabet. Anna giftede sig siden med en anden officer.

Med svenskernes overgivelse af Hammershus var borgens tid forbi. Udviklingen af tunge kanoner havde gjort middelalderborgen værdiløs. Efter at Bornholm var blevet Danmarks enlige forpost mod øst, var der behov for nye forsvarsværker til støtte for flåden. Derfor påbegyndtes befæstningen af Christiansø i 1684. Et stort befæstningsanlæg blev planlagt omkring Rønne, men kun kanontårnet Kastellet blev opført 1687. 

På Hammershus hentede bornholmerne byggematerialer, indtil borgen blev fredet i 1822. Ruinen havde fået ny værdi som nationalt mindesmærke.

Johan Printzensköld (ca. 1615-1658)
Det store maleri er en kopi efter original fra 1649. Malet af slægtens sidste led Carl Printzensköld i 1899. Nu på Bornholms Museum.
28. marts 1658 blev oberstløjtnant Johan Printzensköld udnævnt som lands- og slotshøvding på Bornholm, den svenske konges øverste repræsentant. Først 29. april gik han i land på Bornholm sammen med en svensk styrke på 116 mand. Med sig til Bornholm havde han sin hustru, Anna Hård af Segerstad (ca.1621-1692). 
Man ved ikke meget om Johan Printzensköld. Det menes, at han blev født ca. 1615 som søn af præsten Jakob Printz.
Efternavnet Printzensköld kom til, da han i 1649 blev adlet for sin krigs indsats i svenske krige i europa. En historie fortæller, at han skulle have forhindret, at den svenske kronprins Karl Gustav blev taget til fange. Med adelstitlen fulgte også gården Prinsnäs ved Jönsköping i Småland. 

Printzenskölds kiste stod først i Rønne Kirke. I 1660, i forbindelse med den endelige fredsaftale, blev den overført til Sverige. Anna Hård var med børnene i efteråret 1659 rejst fra øen. Slægten Printzensköld er i dag uddød.

Anna Haar
1658_8
Johan Printzenskölds kone, Anna Haar, sad på Hammershus og ventede forgæves på sin mands hjemkomst.
Kiste
1658_7
Kisten kan have tilhørt lensmand Holger Rosenkrantz (1586-1647), der styrede Bornholm fra Hammershus
Skabe
Skabe
Et rigt udsmykket skab fra 1600-tallets begyndelse (en del ombygget), skal have tilhørt lensmand Holger Rosenkrantz og stået på Glimmingehus i Skåne. Senere har skabet stået på Rø Præstegård, Lehnsgård i Østerlars og på Ingemannsgård i Rutsker.
Hjørneskabet skal – ifølge museets protokol - have tilhørt landshøvding Johan Printzensköld! Skabet mangler underdelen. Som det store skab i rummet her, har det de karakteristiske hermer (figurer), og udsmykkede, rund-buede karme på lågen.
Skab
1658_5